Tā kā daudzi tiešsaistes uzņēmēji ir būtiski palielinājuši savus ieņēmumus, sabiedrībām pāriešana uz tiešsaistes komercdarbību šķiet pievilcīga. Uzmetīsim aci, kādas var būt tiesiskas sekas.

Izvēlieties piemērotu pārdošanas kanālu

Pirmais uzdevums ir elektroniskā tirdzniecības kanāla izvēle: tas var būt klasiskais tiešsaistes veikals, mobilā aplikācija, ziņojumapmaiņa vai platforma (piemēram, sociālie tīkli, tiešsaistes tirgus un izsoles vietnes). Šajā sarakstā var iekļaut pat e-pastu un mobilās lietotnes. Dažās jurisdikcijās var būt specifiskas lokalizācijas un reģistrācijas prasības, kas attiecas uz konkrētiem elektroniskās tirdzniecības kanāliem, kas tiek izmantoti tiešsaistes tirdzniecībai, piemēram, kā Baltkrievijā.

No juridiskā skatpunkta ir trīs apsverami jautājumi. Pirmkārt, jums kā izplatītājam jāņem vērā, ka ražotājam vai importētājam var būt piemērojami noteikti ierobežojumi attiecībā uz pieļaujamajiem kanāliem. Otrkārt, platformas saviem tirgotājiem piemēro plašus noteikumus. Treškārt, būtu prātīgi izskatīt katram kanālam piemērojamo noteikumu apjomu un saturu.

Aizsargājiet savu klientu tiesības

Ir jāievēro patērētāju tiesības. Piemēram, patērētājiem ir tiesības anulēt internetā slēgtus darījumus 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas. Ir pienākums informēt patērētājus pirms pirkuma veikšanas par viņu tiesībām, un šī informācija jāsniedz patērētājam saprotamā valodā. Slēdzot līgumus ar patērētājiem, līgumslēgšanas brīvība ir būtiski ierobežota viņiem par labu. Ļoti ieteicams vienmēr sekot līdzi patērētāju tiesību aizsardzības likumiem un par patērētāju tiesību aizsardzību atbildīgās iestādes izdotām vadlīnijām.

Aizsargājiet datus un nodrošiniet kiberdrošību

Datu aizsardzības un kiberdrošības noteikumi ir pilnīgi cita pasaule, kurā jāiemācās orientēties. Pārceļot savu komercdarbību uz tiešsaistes kanālu, jums vispirms jāsaprot, kādi personas dati tiks pārsūtīti darījumu laikā, uz kurieni un kāpēc. Visbiežāk tie ir klientu e-pasti un tālruņa numuri. Tiklīdz ir skaidrs, kā dati tiks apstrādāti un pārvietoti, datu subjekti ir par to jāinformē (tā sauktā “privātuma politika”). Ja neskaita Baltkrieviju, sīkdatņu prasības ir īpaši stingras, it īpaši attiecībā uz analītiskajām un tādām sīkdatnēm, kas ļauj personalizēt reklāmu. Pirms personalizētas reklāmas sūtīšanas pārliecinieties, ka klients ir devis visas nepieciešamās piekrišanas, un reaģējiet uzreiz, ja piekrišana tiek atsaukta. Pretējā gadījumā, ja tiks saņemtas patērētāju sūdzības, valsts datu aizsardzības iestāde var piemērot sodu. Reizēm uz tīmekļa vietnēm attiecas noteiktas plašsaziņas līdzekļu tiesību aktu prasības (piemēram, Baltkrievijā, ja šādā tīmekļa vietnē ļauj rakstīt komentārus).

Pārbaudiet visas juridiskās prasības, kas piemērojamas jūsu komercdarbībai

Noteiktos ekonomikas sektoros ir jāsaņem darbības licence pirms tiešsaistes komercdarbības uzsākšanas: tiešsaistes kazino vai aptieku nevarēs atvērt vienas dienas laikā. Tāpat pastāv pienākumi sniegt informāciju un citas prasības, kas piemērojamas tieši konkrētam sektoram. Piemēram, jums kā importētājam jāapsver iespējamie akcīzes un vides standarti, kuros noteiktas iepakojuma un atkritumu prasības. Labs piemērs būtu pašreizējās prasības internetā pārdotas pārtikas transportēšanai. Turklāt ļoti svarīgas ir arī specifiskās prasības, kas tiek piemērotas ārkārtējās situācijas dēļ. Piemēram, Latvijā un Lietuvā ir apturētas noteiktas azartspēļu darbības. Tāpat ir būtiski izskatīt pieejamās e-parakstu iespējas, lai līgumu noslēgšanas process noritētu vienmērīgāk un raitāk.

Tiešsaistes tirgotājiem arī jāapsver vietējie noteikumi, kas attiecas uz dažādiem maksājumu veidiem un preču piegādi.

Ievērojiet reklāmas un mārketinga noteikumus

Reklamēšanai un digitālajam mārketingam ir pašiem savi noteikumi. Ja jūs pārceļat savu komercdarbību uz tīmekli, jums jāpārdomā, kā paziņot saviem klientiem par jaunajām iespējām, lai jūs varētu tiesiski izmantot viņu elektroniskās saziņas datus. Digitālām reklāmām ir piemērojami arī vispārējie reklāmas likuma noteikumi. Personalizētu un individualizētu reklāmu nevar brīvi izmantot tīmekļa vietnēs un lietotnēs, un dažām precēm – piemēram, alkoholam, – tiek piemēroti arī reklamēšanās ierobežojumi sociālajos tīklos.

Apdomājiet un nodibiniet nepieciešamās tiesiskās attiecības

Apsveriet arī citas tiesiskas attiecības, kas jums jānodibina ar saviem patērētājiem papildus jau esošajām:  piegādes pakalpojumu sniedzēji, sociālo tīklu pakalpojumu sniedzēji (reklāmas pakalpojumi, meklētājprogrammu optimizācija utt.).

Aizsargājiet savu preču zīmi un domēna vārdu

Visbeidzot, neaizmirstiet par savu zīmolu – tiklīdz komercdarbība ir palaista un darbojas (vai pat pirms tam – ja jūs esat pārliecināts par pozitīvu iznākumu), jums jāapsver iespēja reģistrēt savu zīmola nosaukumu kā preču zīmi, lai to aizsargātu un lai to nevarētu kopēt jūsu konkurenti, kā arī reģistrēt jūsu domēna vārdu. Turklāt mēs iesakām pievērst uzmanību trešo personu satura izmantošanai: to aizsargā autortiesības un parasti to drīkst izmantot tikai tad, ja autortiesību īpašnieks dod savu piekrišanu.