ESG sarunu video ieraksts – ŠEIT

ESG sarunu audio ieraksts – ŠEIT

Kā ilgtspēja ietekmēs katru uzņēmumu?

ES normatīvie akti liek finanšu tirgus dalībniekiem domāt par ilgtspēju un izvērtēt, cik ilgtspējīga ir viņu komercdarbība. Tas ietekmē pārējo uzņēmumu iespējas saņemt finanšu pakalpojumus un kļūt par pakalpojumu sniedzējiem finanšu sektoram. Tas atstāj iespaidu arī uz M&A jomu, jo investoriem arvien svarīgāki ir ilgtspējas jautājumi.

Ilgtspējas jautājums nepazudīs no dienas kārtības, tā tvērums tikai palielināsies. Jo ātrāk mēs sāksim strādāt ar ilgtspējas jautājumiem, jo vairāk laika mums būs, lai sagatavotos. Svarīgi saprast, ka sākumā mēs visi veidosim praksi. Šobrīd katram uzņēmumam ir iespēja šo praksi veidot tādu, kas palīdz, nevis traucē.

Praktiskie ieteikumi

  1. Saprast:

a) Ko uzņēmums dara ilgtspējas jomā?

b) Kādi ir uzņēmuma riski saistībā ar ilgtspēju? Vai uzņēmums varēs turpināt darboties, neveicot izmaiņas?

c) Vai uzņēmumā ir ilgtspējas risinājumi, kas dod jaunas biznesa iespējas vai priekšrocības pār konkurentiem?

d) Kādas izmaiņas ir jāievieš? Kādas ir potenciālās izmaksas?

e) Kādi būs ziņošanas pienākumi, kā veidot pieredzi un kapacitāti?

2. Uzņēmuma pārvaldības sistēmai jāveicina ilgtspējas mērķu sasniegšanu. Tas nav vienreiz pārbaudāms jautājums, bet gan ilgstošs process, pilnveidojot un pārliecinoties, ka uzņēmuma struktūra un reālā darbība atbilst tam, kas paredzēts politikās, procedūrās un citos dokumentos.

3. Svarīgi nodrošināt, ka par ilgtspējas jautājumiem atbildīgais cilvēks ir iesaistīts lēmumu pieņemšanā, vai vismaz ir spējīgs laicīgi izteikt iebildumus, kurus rūpīgi uzklausa un izvērtē.

4. Nepieciešams iesaistīt procesā uzņēmuma īpašnieku, konsultantus un runāt ar citiem savas nozares uzņēmumiem/asociācijām, lai saprastu, kāda ir labā prakse.

 

Finanšu tirgus dalībnieku uzraudzība ilgtspējas jomā

Ilgtspēja ir viena no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) stratēģijas un uzraudzības prioritātēm. Turklāt FKTK ir pārliecināta, ka finanšu tirgus dalībnieku aktīva iesaiste ilgtspējas risku pārvaldības jomā jau tuvākajā nākotnē kļūs par priekšnoteikumu to veiksmīgai pastāvēšanai tirgū. FKTK arī aktīvi strādās ar zaļmaldināšanas novēršanu. Nenoliedzami, ilgtermiņā ilgtspējas prasības ietekmēs arī citus uzņēmumus.

FKTK ir izstrādājusi ilgtspējas ceļakarti [SR|S1] finanšu tirgus dalībniekiem. Tajā identificētie uzdevumi un posmi var tikt attiecināti arī uz citiem uzņēmumiem. Nākamā gada sākumā FKTK plāno publicēt vadlīnijas par ilgtspējas stratēģiju un mērķiem, kam sekos vadlīnijas arī par citiem ceļakartē identificētajiem posmiem.

Finanšu tirgus dalībnieku veiktajiem ilgtspējīgiem ieguldījumiem tiek izvirzītas prasības (jāveicina vides vai sociālie mērķi, vai ieguldījums cilvēkkapitālā, vai ekonomiski vai sociāli nelabvēlīgas kopienās, būtiski nekaitējot nevienam citam iepriekš minētajam mērķim un īstenojot labas pārvaldības praksi uzņēmumā, kurā ieguldījums tiek veikts).

 

Ilgtspēja: uz datiem balstīta pieeja

Dati un informācija ir galvenie ilgtspējas novērtēšanas kritēriji finanšu sektorā. Svarīgi saprast, ka pastāv informācijas sniegšanas atkarība starp uzņēmumiem. Baltijā finanšu tirgus dalībniekiem ir proaktīvi jāiegūst dati par klientiem un pakalpojumu sniedzējiem. Praksē tas nozīmē, ka bankas sāk prasīt informāciju:

(a) Kāds ir CO2 līmenis kontekstā ar finansētajām emisijām? Svarīgi, lai uzņēmumi var aprēķināt savu CO2 izmešu līmeņus (scope 1,2,3)

(b) Kādi ir biznesa transformācijas plāni CO2 līmeņa samazināšanai vidējā un ilgā termiņā?

(c) Kādi ir energoefektivitātes dati?

(d) Taksonomijas prizma (t.i., bankas vērtē “zaļo” aktīvu īpatsvaru portfelī).

(e) Tāpat tiek vērtēti sociālie un pārvaldības faktori.

Papildus ECB ir izvirzījusi prasības bankām izstrādāt metodoloģijas un izvērtēt klimata riskus. Lai bankas šīs prasības varētu izpildīt, tām  ir nepieciešama informācija un dati no klientiem.

Bankām ir svarīgi ne tikai klientu formāli paziņojumi, bet noteikti virzieni, konkrēti mērķi, izpildes kritēriji un termiņi. Informācijas pieejamība un uzņēmuma veiktais ilgtspējas jomā tiek ņemts vērā izvērtējot sadarbību ar esošiem klientiem, kā arī lemjot par jauna finansējuma piešķiršanu.