Kādu informāciju un kā grāmatvedis, nodokļu konsultants, jurists un citi “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma” (NIL likums) subjekti drīkst pieprasīt no sadarbības partneriem, lai izpildītu NIL likuma prasības?

Atbildes uz jautājumiem sniedz mūsu speciālisti zvērināta advokāte Violeta Zeppa-Priedīte, juriste Jūlija Terjuhana un vecākais jurists Edvīns Draba.

Rakstu varat izlasīt šeit.