Personāla atlases procesā ir izplatīta prakse, kad potenciālais darba devējs ievāc atsauksmes par pretendenta darbu pie iepriekšējiem darba devējiem. Iegūtā informācija uzskatāma par personas datiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē, savukārt informācijas ievākšana, izmantošana, uzglabāšana u.c. darbības ar to ir personas datu apstrāde, līdz ar to tās jāveic saskaņā ar minētās regulas prasībām.

 

Pilnu rakstu variet lasīt šeit.