1. Tiesas spriedums

Satversmes tiesa 2021. gada 29. decembrī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021-09-01 (turpmāk – Spriedums), ar kuru atzina Autoceļu lietošanas nodevas likuma 9.1 panta otro daļu redakcijā, kas bija spēkā līdz 2020. gada 30. jūnijam, un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 149.40 panta otro daļu redakcijā, kas bija spēkā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. jūnijam, par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 92. panta pirmajam teikumam.

Par Satversmes tiesas spriedumu komentē mūsu advokāte Agita Sprūde.

Raksta turpinājums pieejams šeit.