Enerģētika

Mūsu komanda regulāri piedalās lielākajos reģiona enerģētikas – naftas, gāzes, elektrības, apkures un kodolenerģijas – jomas darījumos, konsultējot uzņēmumus, investorus un attīstītājus.  Enerģētikas tiesību un regulējuma konsultācijas mēs sniedzam gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Nav svarīgi, cik sarežģīti ir līgumi vai regulējums, mūsu enerģētikas tiesību eksperti ar prieku pieņem izaicinājumus, kur viņi var pielietot mūsu integrēto tīklu un uzkrātās zināšanas strīdu risināšanas, regulēto jomu, konkurences tiesību, vides tiesību un M&A jomā.

Mēs varam palīdzēt

 • Enerģētikas projektu attīstība (piemēram, elektrības, gāzes un apkures spēkstacijas plānošana; būvniecība un modernizācija; tīkla pieslēgums; uzglabāšana)
 • Vides regulējums (piemēram, ietekmes uz vidi novērtējums, pārrunas ar valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī ar vietējiem iedzīvotājiem)
 • Enerģētikas projektu finansēšana (PPP un koncesijas)
 • Atbilstības un regulējuma jautājumi (licences, atļaujas, īpašās prasības, korupcijas novēršanas noteikumi, tirdzniecības atbilstība un atbilstības programmu izstrāde)
 • Enerģētikas sektora sabiedrību vadība un darbība (korporatīvie, darba tiesību jautājumi)
 • Valsts iepirkums enerģētikas nozarē
 • Nodokļi un muita, sociālā apdrošināšana
 • Konkurences tiesības (piemēram, aizliegtās vienošanās, dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, karteļu izmeklēšana)
 • Cenu un tarifu apstiprināšana
 • Piegādes un tīkla līgumi
 • Enerģētikas strīdu risināšana
 • Ieguldījumu aizsardzība
 • Emisiju tirdzniecība
 • Atjaunojamie energoresursi

Sazinieties ar mums

Pieredze

 • Juridiskais konsultants

  Lietuvos energija

  1 miljarda EUR Euro vidēja termiņa vērtspapīru programmas izveide un sagatavošanās pirmās daļas (nepārsniedzot 200 miljonus EUR) emisijai un izplatīšanai.

  1 miljards EUR
 • Pircēja juridiskais konsultants

  Wartsila Biopower

  Konsultācijas vadošam Somijas enerģijas un siltuma ražošanas risinājumu nodrošinātājam atjaunojamās enerģētikas jomā saistībā ar koģenerācijas stacijas izveidi pēc Brestenergo pasūtījuma (koģenerācijas stacija Pruzanā, Brestas apgabalā)

 • Pārdevēja juridiskais konsultants

  Nelja Energia

  Visu Enefit Green, Eesti Energia pilnībā piederošas meitas sabiedrības, lielākā enerģijas ražotāja Baltijas valstīs, akciju pārdošana

  488 miljoni EUR
 • Juridiskais konsultants

  Eesti Gaas

  Korporatīvās restrukturizācijas projekts lielākajam dabasgāzes vairumtirgotājam un mazumtirgotājam Igaunijā, arī galvenā sadales tīkla īpašniekam

  60 miljoni EUR
 • Juridiskais konsultants

  Baltic Bioethanol

  Juridiskais atbalsts ražotnes būvniecības plānošanai Bauskas industriālajā parkā. Ražotnē paredzēts iegūt otrās paaudzes bioetanolu no biomasas. Paredzamā pievienotā vērtība Bauskas reģionam būs apm. 30 miljoni EUR gadā

  150 miljoni EUR
 • Juridiskais konsultants

  Chevron

  Konsultācijas Amerikas enerģētikas sektora gigantam Chevron par kopuzņēmumu Lietuvā, lai izpētītu un iegūtu ogļūdeņraža resursus, ieskaitot pārrunas par kopuzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru un darbības izbeigšanu pēc projekta pabeigšanas un sabiedrības likvidēšanu

 • Juridiskais konsultants

  Technological Solutions un Pellet 4Energia

  Konsultācijas Nelja Energia koncernam, lielam Baltijas atjaunojamās enerģijas ražotājam, par koģenerācijas stacijas un granulu ražotnes būvniecību Brocēnos

  30 miljoni EUR
 • Juridiskais konsultants

  Igaunijas Atjaunojamās enerģijas asociācija

  Konsultācijas galvenajai atjaunojamās enerģijas ražotāju organizācijai Igaunijā likumdošanas procesā ar mērķi mainīt atjaunojamās enerģijas atbalsta pasākumus

  100 miljoni EUR