Enerģētika

Mūsu komanda regulāri piedalās lielākajos reģiona enerģētikas – naftas, gāzes, elektrības, apkures un kodolenerģijas – jomas darījumos, konsultējot uzņēmumus, investorus un attīstītājus.  Enerģētikas tiesību un regulējuma konsultācijas mēs sniedzam gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Nav svarīgi, cik sarežģīti ir līgumi vai regulējums, mūsu enerģētikas tiesību eksperti ar prieku pieņem izaicinājumus, kur viņi var pielietot mūsu integrēto tīklu un uzkrātās zināšanas strīdu risināšanas, regulēto jomu, konkurences tiesību, vides tiesību un M&A jomā.

Mēs varam palīdzēt

 • Enerģētikas projektu attīstība (piemēram, elektrības, gāzes un apkures spēkstacijas plānošana; būvniecība un modernizācija; tīkla pieslēgums; uzglabāšana)
 • Vides regulējums (piemēram, ietekmes uz vidi novērtējums, pārrunas ar valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī ar vietējiem iedzīvotājiem)
 • Enerģētikas projektu finansēšana (PPP un koncesijas)
 • Atbilstības un regulējuma jautājumi (licences, atļaujas, īpašās prasības, korupcijas novēršanas noteikumi, tirdzniecības atbilstība un atbilstības programmu izstrāde)
 • Enerģētikas sektora sabiedrību vadība un darbība (korporatīvie, darba tiesību jautājumi)
 • Valsts iepirkums enerģētikas nozarē
 • Nodokļi un muita, sociālā apdrošināšana
 • Konkurences tiesības (piemēram, aizliegtās vienošanās, dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, karteļu izmeklēšana)
 • Cenu un tarifu apstiprināšana
 • Piegādes un tīkla līgumi
 • Enerģētikas strīdu risināšana
 • Ieguldījumu aizsardzība
 • Emisiju tirdzniecība
 • Atjaunojamie energoresursi

Sazinieties ar mums