Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršana

Tā kā normatīvās prasības un regulatīvo iestāžu attieksme pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu, kā arī sankciju ievērošanu kļūst stingrāka, finanšu iestādēm un citiem likuma subjektiem to īstenošanā rodas jauni izaicinājumi. Mēs palīdzam mūsu klientiem nodrošināt atbilstību likumdošanas prasībām un ieviest labāko starptautisko praksi to darbībā.

Turklāt uzņēmumiem, kas iesaistīti starptautiskajā tirdzniecībā vai nozarēs ar paaugstinātiem AML/CTF/Sankciju riskiem, jāizvērtē to riski, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un sankciju ievērošanu un, ja nepieciešams vai banka to pieprasa, jāievieš iekšējās kontroles sistēma.

Mums ir pieredze tirgus dalībnieku konsultēšanā un darbā ar uzraudzības iestādēm. Mēs arī veicam ārējos auditus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un starptautisko sankciju ieviešanu, kā arī palīdzam sagatavot un ieviest klientu iekšējās politikas un procedūras. Mēs pārstāvam klientus attiecībās ar uzraudzības iestādēm un citām iestādēm. Mēs palīdzam dažādās situācijās, sākot no sagatavošanās regulētās darbības uzsākšanai un palīdzībai, nodrošinot darbības atbilstību līdz konsultāciju sniegšanai un klientu pārstāvēšanai inspekciju laikā un pēc tām.

Turklāt mums ir pieredze brīvprātīgo iekšējās kontroles sistēmu izstrādē uzņēmumiem, kas nodarbojas ar starptautisko tirdzniecību vai pārstāv paaugstināta riska nozares (naftas produktu, tērauda izstrādājumu, IT komponenču, elektronikas u. c. preču tirdzniecība).

Mēs varam palīdzēt

  • Uzraudzības iestāžu veikto pārbaužu laikā konstatēto trūkumu novēršanu, kā arī pārbaužu laikā izstrādāto rīcības plānu sagatavošanu un īstenošanu
  • Procesu un procedūru izstrādi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un sankciju ievērošanai jūsu uzņēmumā
  • Ārējo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas auditu veikšanu
  • Procesa „Pazīsti savu darījumu partneri“ (KYBP) izstrādi
  • Citiem ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un sankcijām saistītiem jautājumiem

Sazinieties ar mums