Preču zīmes un domēna vārdi

Mūsu plašā pārrunu un tiesvedības pieredze nodrošina mums atpazīstamību preču zīmju un domēna vārdu strīdos. Esam aizstāvējuši paši sava biroja vārdu pret atdarinātājiem. Un mūsu panākumi atgūt domēna vārdus no domēnu sagrābējiem runā paši par sevi.

Mēs varam palīdzēt

  • Preču zīmes (reģistrēšana un strīdu risināšana)
  • Domēnu vārdi (reģistrēšana un strīdu risināšana)
  • Pirmstiesas pārrunas, darbības pārtraukšanas un atturēšanās vēstuļu (C&D letters) sagatavošana
  • Pirātisko preču zīmju reģistrāciju apkarošana
  • Darbs ar negodīgu konkurenci
  • Neizmantoto preču zīmju anulēšana
  • Preču zīmju iekļaušana intelektuālā īpašuma muitas reģistrā
  • Paralēlā importa un viltojumu apkarošana

Sazinieties ar mums