Vide

Neatkarīgi no tā, kurā nozarē Jūs darbojaties, mēs varam kļūt par Jūsu uzticamo konsultantu vides tiesību, regulējuma un prakses jautājumos. Mūsu reģionālā komanda apvieno izcilu tehnisko izpratni, regulējuma pieredzi, biznesa domāšanu un reģionālo perspektīvu. Pateicoties tam mēs palīdzam saviem klientiem pārvaldīt vides riskus un nodrošināt, ka darījumi notiek bez aizķeršanās.

Pieaugot bažām par vidi, regulējuma prasības paplašinās gan vietējā, gan Eiropas līmenī, un mūsu klienti paļaujas, ka mēs sekosim līdzi notikumu attīstībai. Tā kā vides jautājumi var skart procesus un produktus visās nozarēs, šajā ziņā ir svarīgi pārliecināties par atbilstību prasībām, kaut vai tādēļ, ka atbildības jautājumi var nospēlēt būtisku lomu biznesa darījumos

Mēs regulāri sniedzam konsultācijas saviem klientiem rūpniecības nozares klientiem par SEA un EIA jautājumiem, tostarp atļaujām veikt piesārņojošas darbības, īpaši aizsargājamām teritorijām un piesārņotu platību attīrīšanu ar mērķi veikt to turpmāku attīstību.

Mēs varam palīdzēt

 • Ietekmes uz vidi novērtējums (EIA) un stratēģiskais vides novērtējums (SEA)
 • Veselības, vides un drošības (HES) regulējums un atļaujas
 • Ķimikāliju jomas regulējums, ieskaitot ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), biocīdi un mazgāšanas līdzekļi
 • Atbildība par vidi
 • Dabas resursi
 • Videi nekaitīga tehnoloģija
 • Emisiju tirdzniecība
 • Dabas aizsardzība
 • Atkritumu apsaimniekošana, ieskaitot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (WEEE), bīstamu vielu (RoHS) un nolietotu transportlīdzekļu (ELV) regulējums
 • Darījumu konsultācijas
 • Vides strīdi un tiesvedība

Sazinieties ar mums