Goda, cieņas un reputācijas aizsardzība

Nepatiesa informācija vai apmelojoši uzbrukumi jūsu reputācijai var būt graujoši un neticami dārgi, neatkarīgi no tā, vai esat cietušais vai apsūdzētais. Mēs zinām cik svarīga ir reputācija un drošība gan uzņēmumiem, gan privātpersonām.

Ja jūsu tiesības uz godu, cieņu un reputāciju ir apdraudētas vai jūs esat nepatiesi apsūdzēts par pārkāpumiem, veiksmīgam risinājumam ir nepieciešama atsaucīga komanda, kas sniedz kodolīgas, praktiskas un efektīvas konsultācijas. Tā tas ir vienlīdz būtiski gan pakalpojumu sniedzējiem, tirgotājiem, satura veidotājiem, publiskām personām, gan valsts iestādēm.

Mūsu komanda piedāvā augstākā līmeņa speciālistus goda un cieņas aizsardzības, uzmākšanās novēršanai un reputācijas vadības jautājumu risināšanai un aizstāvībai pret šādām apsūdzībām. Mums ir ievērojama pieredze augsta līmeņa privātpersonu un uzņēmumu aizstāvībā, kuri uzticas mums, lai sasniegtu veiksmīgus rezultātus, risinot delikātus reputācijas jautājumus. Tas attiecas gan uz laiku pirms, gan pēc publikāciju nonākšanas atklātībā, gan saistībā ar drukātajiem un elektroniskajiem medijiem, kā arī attiecībā uz publiskā tēla pārvaldību, uzmākšanos tiešsaistē, draudu izteikšanu vai vajāšanu.

Līdzsvars

Mūsu pieredzējušie juristi zina, kā rast līdzsvaru starp tiesībām uz vārda brīvību un tiesībām uz privātumu un goda, cieņas un reputācijas aizsardzību, un var konsultēt par riskiem un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem nepatiesas, maldinošas vai aizskarošas informācijas publicēšanas gadījumā. Mūsu klienti saņem padomus par tiesiskām darbībām, lai novērstu neprecīzas informācijas izplatīšanu medijos no konkurentu un valdības puses. Kad tiek publicēta kaitējoša dezinformācija, mēs ātri iestājamies par patiesību, lai labotu ierakstu, panāktu tā atsaukšanu vai sāktu tiesvedību, lai labotu kļūdu un saņemtu taisnīgu kompensāciju. Tāpat mūsu eksperti ļoti rūpīgi un neatlaidīgi aizstāv savus klientus pret nepatiesām apsūdzībām un nepamatoti ierosinātām civillietām un kriminālprocesiem, uzmākšanos, draudu izteikšanu vai vajāšanu.

Mērķi

Mūsu mērķis ir būt uzticamiem padomdevējiem un mūsu klientu interešu aizstāvjiem, pārvaldot dažādus riskus un koordinējot juridiskus jautājumus, tostarp – neslavas celšana, goda, cieņas un reputācijas aizskaršana, aizskarošu viedokļu paušana, produkta noniecināšana, negodīga komercprakse, uzmākšanās tiešsaistē, vajāšana, nepamatotas apsūdzības, kā arī civillietas un krimināllietas. Mēs palīdzam saviem klientiem novērst draudus viņu publiskajam tēlam medijos, tiešsaistē un citur, kas izriet no izmeklēšanām, skaļiem ziņu sižetiem, tiešsaistes ziņojumiem, publiskiem paziņojumiem, tiesas prāvām, kā arī individuālām un valdības darbībām.

Mēs varam palīdzēt

  • Rīcību, lai nepatiesu informāciju labotu vai atsauktu
  • Atvainošanos un publisku paziņojumu pieprasīšanu par nepatiesas informācijas atsaukšanu
  • Pieprasījumu un aizlieguma vēstuļu sagatavošanu pārkāpumu izdarījušām trešajām personām
  • Rīcību pret uzmākšanos tiešsaistē, vajāšanu vai draudu izteikšanu
  • Civilprocesu un kriminālprocesu saistībā ar neslavas celšanu, uzmākšanos, vajāšanu vai draudu izteikšanu
  • Saziņu ar masu medijiem un masu mediju regulatoriem, un tiesībsargiem
  • Tiesvedības uzsākšanu pret trešajām personām par goda, cieņas un reputācijas pārkāpumiem un kompensācijas pieprasīšanu par reputācijas aizskāruma un morālā kaitējuma atlīdzināšanu
  • Aizstāvību pret nepatiesām apsūdzībām tiesvedības un kriminālprocesa laikā
  • Mediju uzņēmumu un žurnālistu aizstāvību saistībā ar uzmākšanās, iebiedēšanas, draudu un nevēlamas saziņas gadījumiem

Sazinieties ar mums