Krievijas agresijas rezultātā ir nodarīti smagi, mērķtiecīgi postījumi Ukrainas kritiskās infrastruktūras objektiem, sociālajai infrastruktūrai, kā arī mājokļiem. Šāds liktenis bija piemeklējis arī Ukrainas nedzirdīgo biedrības izglītības un ražošanas uzņēmumu Černihivā, kas nodrošina darba vietas 73 nedzirdīgiem iedzīvotājiem. Sniedzot atbalstu telpu sagatavošanai ziemas periodam, nedzirdīgo biedrības biedriem ļauj turpināt darbu arī ziemas periodā. Ar Nodibinājuma Uzņēmēji Mieram projekta vadītāja Miķeļa Edvarda Bulmaņa, sadarbībā ar Ārlietu ministriju, atbalstu ir tikuši atjaunoti visi ēkas logi, kas bija daļēji vai pilnībā iznīcināti sprādzienu viļņa rezultātā.

Nākotnes plāni

Logu atjaunošana ir pirmā projekta stadija. Vienlaikus ir uzsākta arī būvmateriālu nodrošināšana 5-7 privātmāju kapitālremontam Jagidnes ciemā. Ciems ir ilgstoši atradies frontes līnijā, līdz ar to lielākā daļa ciema ēku ir izpostītas.

Uzņēmēji Mieram valdes locekle Ieva Driksna komentē: “Atbalsta projektu steidzamību nosaka aukstā gadalaika iestāšanās un vēlme pēc iespējas drīzāk sniegt iespēju kaut daļai ciema iedzīvotāju dzīvot atbilstošos apstākļos. Esam gandarīti par sasniegto, atjaunojot nedzirdīgo centra telpas un sekmējot ekonomikas nepārtrauktību, kas kara apstākļos ir īpaši svarīga.”

Oleh Matiusha, Kinstellar Kyiv biroja Infrastruktūras un transporta sektora vadītājs šajā projektā piedalījās kā vietējais eksperts un konsultēja par projekta ieviešanas aspektiem Ukrainas normatīvā regulējuma kontekstā.   

Sorainen atbalsts un komanda

Lai projekta norise notiktu bez aizķeršanās, Sorainen sniedza bezmaksas juridisko un nodokļu atbalstu, sagatavojot projekta dokumentus finansējuma saņemšanai no Ārlietu ministrijas, kā arī sagatavojot nepieciešamos līgumu projektus būvmateriālu nodrošināšanai un logu atjaunošanai. Sakārtotie atbilstības jautājumi nodokļu un būvniecības jomās bija viena no veiksmes atslēgām, kas ļāva rīkoties pietiekami operatīvi.

Darbu veica Sorainen komanda: partneri Jānis Taukačs, Lelde Laviņa, Jorens Jaunozols, vadošais speciālists, zvērināts advokāts Raivo Raudzeps un zvērināta advokāte Katrīne Pļaviņa-Mika, juriste Annija Straupe un jurista palīdze Sofia Kurochka.