Būtiskākās vides aizsardzības prasības piesārņojošo darbību veicējiem skaidro Līga Zvirbule un Vita Līcīte, VVD