Juriste, sertificēta datu aizsardzības speciāliste Jūlija Terjuhana savā prezentācijā informē par aktuālo Datu aizsardzības jomā gan Eiropas Savienībā, gan arī Latvijā.

Kas ieplānots un gaidāms 2023.g. gan attiecībā uz Regulējumu, vadlīnijām un kādi sodi nesen ir bijuši, saistībā ar datu aizsardzības pārkāpumiem.