Konferences dalībnieku diskusijā piedalās mūsu Latvijas biroja vadošā partnere Eva Berlaus, aktualizējot uzņēmumu pārvaldības aspektus, atklātību, godīgumu un dzimumu līdztiesības nozīmi biznesa vidē.