Kāpēc AML (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas) jautājumi ir būtiski ne tikai bankām?

Kādu darījumu var uzskatīt par aizdomīgu? Kā šo jautājumu parasti vērtē bankas, iestādes un uzņēmumi – sadarbības partneri?

Kā novērst banku un darījuma partneru šaubas jau saknē?

Uz šiem jautājumiem atbild zvērināta advokāta palīdze Agneta Rumpa, runājot par riskiem, nonākt zem AML lupas.