Apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur šādu lēmumu darbību:

  • paskaidrojuma raksta būves konservācijai akcepts;
  • lēmums par konservācijas darbu saskaņošanu būvdarbu laikā;
  • atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
  • lēmums vai atzīme par būvniecības procesa dalībnieku vai būvspeciālistu maiņu.

Vairāk par šo tēmu uzzināsiet, noskatoties vecākā jurista Jorena Jaunozola uzstāšanos.