Juriste, sertificēta datu aizsardzības speciāliste Anna Bogdanova sniedz īsu skaidrojumu par WhatsApp lēmumu, ar kuru tika paziņots par 225 miljonu EUR sodu WhatsApp par vairāku VDAR pantu pārkāpumiem. Šis lēmums īpaši aktualizē jautājumu par privātuma politiku. Noklausoties šo prezentāciju, uzzināsiet par privātuma politikas izveidi, kādu informāciju tajā iekļaut un kā to pareizi noformēt. Anna skaidro faktorus, kas rada nepieciešamību atjaunot privātuma politiku un to, kā šos atjauninājumus ieviest.