RMS Forum organizētās konferences ietvaros uzstājās arī mūsu juriste un sertificēta personas datu aizsardzības speciāliste Anna Bogdanova ar tēmu “Personas datu pārkāpumi un ziņošana. Mācības no citu kļūdām”. Anna pastāstīja par ziņošanu, kā arī analizēja kādi ir bijuši izplatītākie iemesli, kādēļ uzraudzības iestādes Eiropas Savienībā ir piemērojušas sodus par šo noteikumu pārkāpumu, lai uzņēmumiem būtu iespēja mācīties no citu kļūdām un novērst tās savā darbībā.

Pasākuma programmā ietverti arī citi uzņēmumu vadītāju, finanšu speciālistu, IT drošības speciālistu, informācijas sistēmu auditoru un juristu auditorijai aktuāli jautājumi:

  • Globālās tendences
  • Datu vākšana, apstrāde un izmantošana. Kaspersky Globālā Caurspīdīguma Iniciatīva
  • Korporatīvie riski un atbilstības izaicinājumi

Ieraksts pieejams:

http://https://www.youtube.com/watch?v=D6Kq4yzi12Q&feature=youtu.be