Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā šogad veido pasākumu ciklu, lai veicinātu zināšanas un izpratni par medicīnisko ierīču iepirkumu, balstoties uz to ilgtermiņa vērtību (“vērtībā balstīti iepirkumi”).

Pasākumu cikla pirmajā daļā uzzināsiet, kā saimnieciski izdevīgi iepirkt pacientiem un ārstniecības iestādēm labākos risinājumus. Lekciju vada zvērināta advokāte Sorainen Latvijas birojā Katrīne Pļaviņa-Mika. Katrīne vairāk kā 10 gadus pārstāv uzņēmumus strīdos Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesās, vada Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras Publisko iepirkumu likuma komiteju un piedalījusies iepirkumu jomas normatīvo aktu tapšanā kopš 2016.gada.

https://www.youtube.com/watch?v=SBKA49pModY/609