„Eestis toimus möödunud aastal mitmeid suuri M&A tehinguid, kuid väärtuse poolest jäid need siiski 2018. aasta tehingutele märkimisväärselt alla. Tehingute arv võrreldes 2018. aastaga oluliselt ei langenud. Kõige aktiivsemad olid ühinemis- ja ülevõtmistehingute poolest Eestis sõidukite müügi ning energeetika- ja tehnoloogia sektorid. Erakapitalivaldkonnas teevad järjest rohkem ilma kohalikud ja rahvusvahelised riskikapitalifondid, kes aitavad kohalikel tehnoloogiavaldkonna iduettevõtetel investeeringuid kaasata,“ kommenteeris 2019. aasta M&A valdkonna arenguid Soraineni juhtivpartner Toomas Prangli.

Pärast ülitugevat 2018. aastat nii ühinemis- ja ülevõtmistehingute (M&A) arvu kui ka väärtuste poolest on Balti M&A tehingute turg pöördunud langustrendile, selgub M&A turge analüüsiva rahvusvahelise väljaande Mergermarket tehingustatistikast[1].

Balti tehingute arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balti tehingute väärtused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kui varasematel aastatel, sh möödunud aastal, tehti Balti riikidest enamik M&A tehinguid ülekaalukalt Eestis, siis 2019. aastal võrdsustas Leedu skoori Eestiga.

Tehingute arv riikide võrdluses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehinguväärtuste võrdluses on Eesti 2019. aastal 474 miljoni euroga Balti riikidest kõrgeimal kohal. Leedu on 308 miljoni euroga Balti riikidest viimasel kohal. Lätis avaldati andmed vaid 12 tehingu kohta, mis on viimase 9 aasta madalamaid tulemusi (sama, mis 2012. aastal), kuid tehingute väärtused olid siiski üsna kõrged.

Tehinguväärtustest rääkides tuleb tõdeda, et siingi on näha langustrendi – Eestis vähenesid tehinguväärtused võrreldes möödunud aastaga lausa drastiliselt.

Avalikustatud tehingute väärtused Eestis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avalikustatud tehingud Lätis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avalikustatud tehingud Leedus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balti 2019. aasta M&A tehingute TOP 5  avaldatud müügihinna järgi.

Ülevaade on koostatud Mergermarketi tehingubaasi ja mujal avaldatud info põhjal.

 

 

Ka 2019. aastal tehti Balti M&A turul kõige kõrgema väärtusega tehing pangandussektoris – Danske panga Eesti filiaali eralaenude üksuse omandamine LHV panga poolt 410 miljoni euro väärtuses. Kõige rohkem teavitati Balti riikides tehingutest tehnoloogia, meedia- ja telekommunikatsiooni (TMT) sektoris (16 tehingut) ning tööstuse, ehituse ja tootmise valdkondades (13 tehingut) – viimane oli kõige aktiivsem valdkond M&A tehingute poolest möödunud aastal ka kogu maailma mastaabis[1]. Euroopas tehti enamik M&A tehinguid 2019. aastal ravimisektoris. Baltikumis oli selle sektori M&A tehinguid möödunud aastal ainult kolm – kaks Eestis ja üks Leedus.

 

[1] Kokkuvõte ei pruugi olla veel lõplik, sest tehingutest teavitamised ja tehinguinfo edastamine rahvusvahelistele õigusturge analüüsivatele väljaannetele võib võtta aega.

[2] Mergermarketi statistikas võetakse arvesse ainult kõrge väärtusega tehinguid, st tehinguid, mille väärtus on reeglina üle 5 miljoni USD, mistõttu võib tegelik tehingute arv Baltikumis 2019. aastal olla suurem.

[3] Mergermarketi statistika sisaldab ainult neid väärtusi, millest tehingupooled on avalikkust või Mergermarketit teavitanud, mistõttu ei pruugi graafik kajastada Balti M&A turu täit mahtu, vaid pigem markeerib üldist trendi.

[4] Mergermarketi statistika sisaldab ainult neid väärtusi, millest tehingupooled on avalikkust või Mergermarketit teavitanud, mistõttu ei pruugi graafik kajastada Eesti M&A turu täit mahtu, vaid pigem markeerib üldist trendi.

[5] Mergermarketi statistika sisaldab ainult neid väärtusi, millest tehingupooled on avalikkust või Mergermarketit teavitanud, mistõttu ei pruugi graafik kajastada Läti M&A turu täit mahtu, vaid pigem markeerib üldist trendi.

[6] Mergermarketi statistika sisaldab ainult neid väärtusi, millest tehingupooled on avalikkust või Mergermarketit teavitanud, mistõttu ei pruugi graafik kajastada Leedu M&A turu täit mahtu, vaid pigem markeerib üldist trendi.

[7] Mergermarketi andmebaasi järgi oli tehingu väärtus ligi 150 mln eurot, kuid mitteametlikel andmetel (sh meedias avaldatud kommentaaride põhjal) võis tegelik väärtus olla üle 300 mln euro.

[8] Nimetatud tehingut ei viidud lõpule.

[9] Maailma ja Euroopa M&A tehinguturu aktiivsust puudutavad kommentaarid tuginevad järgmisel allikal: Wolf Theiss Corporate Monitor’s M&A Spotlight on CEE/SEE (FY 2019).