Minust

Olen Eesti maksuõiguse töörühma vandeadvokaat ja keskendun nii otsesele kui kaudsele maksustamisele, spetsialiseerudes seejuures püsivate tegevuskohtadega seotud küsimustele. Samuti juhin ma Eesti tööstuse sektorgruppi, omades pikaajalist kogemust suurtööstuse ja arvutimängude valdkonnas, kus olen nõustanud rahvusvahelisi kliente erinevates õigusküsimustes. Lisaks olen Eesti kaubanduse ja vahenduse valdkonna juht.

Mulle on oluline

Rahvusvaheline kogemus. Enne Soraineniga liitumist töötasin nõustamisgrupis, mis nõustab kliente enam kui 50 riigis ja regioonis. Olen koostööd teinud klientidega Hiinast kuni Saksamaani ning seeläbi tuttav mitmete erinevate õigusruumidega. Oman pikaajalist kogemust Lääne-Euroopa klientide nõustamisel Eestisse sisenemisel ja siin tekkivate võimalike maksuprobleemide ennetamise ja lahendamisega. Lisaks olen aidanud läbi viia mitmeid ülepiirilisi maksuauditeid (k.a. siirdehindade valdkonnas).

Suurtööstuse ekspert. Mul on pikaajaline kogemus tööstusettevõtete nõustamisel erinevates õigusküsimustes alates töösuhete planeerimisest kuni siseauditite koostamiseni. Mõistan detailsusteni tööstusprojektide ulatust ja keerulist struktuuri ning oskan kliente toetada mitmekülgse õigusnõuga.

Põhjalikud teadmised kaudsest maksustamisest.Olen pühendunud püsiva tegevuskoha tekke ja käibearvestuse valdkonnale. Oma karjääri jooksul olen nõustanud sellealastes küsimustes kliente mitmetest valdkondadest alates laevaehitusest kuni koostootmisjaamade ehitamise ja renoveerimiseni välja. Minu pikaajaline kogemus selles valdkonnas aitab leida lahendused ka kõige keerulisemates olukordades, kuivõrd erinevate välislepingute tõlgendamine ja praktika tundmine viib väga huvitavate järeldusteni, mistõttu on teema detailne tundmine määrava tähtsusega.

Peensusteni läbi mõeldud detailid. Usun, et ükski küsimus ei ole liiga väike ning tähelepanelik töö detailidega aitab vältida suuremaid probleeme tulevikus. Jälgin kullipilguga kõiki kaasuse aspekte, et need vastaks nii kliendi vajadustele kui kehtivatele regulatsioonidele.

Teadmiste jagamine. Lisaks advokaaditööle olen pühendunud oma teadmiste jagamisele ja uue põlvkonna õpetamisele. Olen andnud maksuõiguse loenguid nii Sisekaitseakadeemias õpetades tulevasi maksuametnikke kui ka eraülikoolides, koolitades muuhulgas raamatupidajaid Tallinna Majanduskoolis ja Mainoris ärirahanduse valdkonnas.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Rahvusvahelise Maksuõiguse Ühing (IFA)
  • Eesti Advokatuur