fbpx

Anastasia Nõmmik

Jurist

Keel

eesti, inglise

Õigusvaldkonnad

Riik

Eesti

Minust

Olen kohtuvaidluste töörühma jurist ning aitan advokaate erinevates õiguslikes küsimustes. Samas tiimis läbisin ka suvise praktika, mis andis mulle enesekindlust, motivatsiooni ja teadmisi enda teekonda õigusmaastikul jätkata. Enim köidavad mind õigusküsimused, mis seostuvad korruptsiooni, EL-i õiguse ning tururegulatsiooniga.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Kiired lahendused ja pealehakkamine. Olen tulemustele orienteeritud ning mulle meeldib, kui mu teod kiiresti tulemusi toovad ning neid reaalselt tunnetan. Olen varasemast töökogemusest avalikus sektoris tajunud, kuidas tihti võivad ka efektiivsed ja tulusad lahendused jääda ressursipuuduse või passiivsuse taha seisma. Teen asju hingega ning seda näitab mu osalus Rahvusvahelise Kriminaalkohtu harjutuskohtus ning Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidus (varasem juhatuse liige).

Laiapõhjaline õigusvaldkondade tundmine. Pean vajalikuks iga õigusvaldkonnaga tutvumist, kuna see aitab õigust paremini süstematiseerida ja kasutada. Näiteks olen töötanud järgmiste teemadega: USA ja Eesti õigusabilepingu analüüs lähtuvalt pangasaladusest ning tunnistajate ülekuulamisest, juriidilise isiku sundlõpetamise vaidlustamine, välismaalaste väljasaatmine ning riigihanked. Väärtustan erinevatest õigusvaldkondadest nopitud teadmisi ning leian, et see toetab mind minu põhiülesannetes.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses, omandamisel)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
  • Transparency International suvekool (anti-korruptsioon)

Olen liige

  • Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit