Minust

Vandeadvokaadina nõustan kliente töö- ja ühinguõiguse küsimustes, osaledes samas ka enamikes äriõiguse ning ühinemiste ja ülevõtmiste töörühma suuremahulistes kaasustes.

Mulle on oluline

Tööõigus ja juhtimisküsimused. Nõustan kliente tööõigusega seotud küsimustes ja äriühingute igapäevase juhtimisega, äriühingu ja juhtkonna vahel sõlmitavate lepingute ning äriühingu asutamise ja likvideerimisega seotud teemades. Olen kogenud nõustaja ka piiriülestes tehingutes, tippjuhtide lähetamise küsimustes Eestisse ja välismaale, erikokkulepetes võtmetöötajatega, ettevõtete üleminekuga seotud küsimustes, töötajate käitumiskoodeksite ühtlustamises ülemaailmselt, töövaidlustes ja töökeskkonnaga seotud küsimustes.

Põhjalikud taustateadmised. Olen õppinud vahetustudengina Saksamaal Konstanzi Ülikooli õigusteaduskonnas ja saanud töökogemuse advokaadibüroo Clifford Chance praktikaprogrammis Frankfurt am Mainis, Euroopa suuruselt teises finantskeskuses. Samuti olen osalenud advokaatidele mõeldud praktikaprogrammis „European Lawyers Programme“ Edinburghis, kus ma sain vahetu kogemuse segaõigussüsteemist ning viimistlesin nii oma esinemis- kui ka inglise õiguskeele oskust, töötades koos Šotimaa kogenud kohtunike ja advokaatidega.

Saksa keelt kõnelevate klientide nõustamine. Enne Soraineniga liitumist töötasin advokaadina suuresti saksakeelsetele klientidele keskendunud advokaadibüroos. Enne advokaadibüroos töötamist spetsialiseerusin õigusmaastikul peamiselt kindlustuse ja transpordi valdkondadele.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
  • Konstanzi Ülikool, Saksamaa (vahetusüliõpilane)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur
  • Eesti Noorte Advokaatide Ühing
  • Euroopa Juristide Liit (Eesti, Läti ja Soome kohalik esindaja)