Minust

Olen spetsialiseerunud ühinemistele ja ülevõtmistele (M&A), erakapitali investeeringutele ja ettevõtete gruppide restruktureerimisele, ning nõustajana pean oluliseks tehingute äri- ja finantsloogika järgimist. Olen nõustanud nii müüjaid kui ostjaid, sealhulgas erakapitalifonde ja teisi institutsionaalseid kliente kõikides tehingufaasides, alates juriidilisest auditist ja tehingudokumentatsiooni koostamisest kuni tehingu täideviimiseni ja tehingujärgse nõustamiseni.

Mulle on oluline

Korporatiivsete struktuuride asutamine. Olen nõustanud kliente ettevõtete struktuuride planeerimisel ja asutamisel ning ettevõtete gruppide restruktureerimisel; olen juhtinud mitmeid piiriüleseid ühinemisi eri riikides tegutsevate ettevõtete vahel. Minu eesmärgiks on kliendi mugavuse tagamiseks olla proaktiivne ja kooskõlastada planeeritavad korporatiivsed muudatused kõigi asjaomaste huvigruppidega.

Roll suurtehingutes. Olen olnud nõustaja mitmetes suurprojektideks: Nasdaqi nõustamine Balti väärtpaberite keskdepositooriumide ühinemisel, Nordea nõustamine Balti äritegevuse ühendamisel DNB-ga ja uue regionaalse panga Luminor asutamisel, Providence Equity Partnersi nõustamine Modern Times Groupi meedia- ja telekommunikatsiooni äritegevuse omandamisel Baltimaades ning AMP Capital Investorsi ja Infracapital Partners II konsortsiumi nõustamine energiainfrastruktuuri ja -teenuste osutaja Adven Groupi omandamisel.

M&A kogemus eri sektoritest. Olen nõustanud M&A tehinguid eri sektorites, sh pangandus-, energeetika-, meedia ja telekommunikatsiooni sektoris. Samuti olen meie tehnoloogia-, meedia- ja telekommunikatsiooni ning energeetika ja infrastruktuuri valdkonna kliente nõustavate töögruppide liige.

Projekti- ja tiimijuhtimine. Vandeadvokaadina olen kogenud projekti- ja tiimijuht ning aastate jooksul olen teadlikult arendanud oma oskusi projektide sujuvaks ja interaktiivseks juhtimiseks. Lisaks olen olnud mentoriks mitmetele andekatele noortele naistele meie büroos.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur
  • Eesti Noorte Advokaatide Ühing, juhatuse liige
  • Rahvusvaheline Noorte Advokaatide Ühing (AIJA)