fbpx

Minust

Töötan juristina finants- ja kindIustusõiguse meeskonnas, mille peamised suunad on pangandus, finantsteenused, fintech ja terrorismi rahastamise tõkestamine ning AML.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Positiivne suhtlus inimeste ja ettevõtete vahel. Oman eelnevat töökogemust eraisikute õigusnõustamises ning olen hetkel ennast edasi arendamas äriõiguse valdkonnas, kuid toetan jätkuvalt eraisikute ja ettevõtete vahelist tiheda koostöö ja sõbraliku suhtluse põhimõtet. Leian, et alternatiivne vaidluste lahendamine on parim lähenemine lahendamaks nii õigusalaseid- kui mitteõigusalaseid konflikte.

Tõhus finantsalane koostöö Eesti ja EL-i vahel. Minu jaoks on väga oluline Eesti areng Euroopa- ja rahvusvahelise koostöö kontekstis ning kapitali vaba liikumine ja terrorismi tõkestamine. Just sellel põhjusel olen otsustanud oma õpingutes spetsialiseeruda Euroopa õigusele ning osalenud ka EL-i Euroscola programmis Strasbourgis.

Pidev enesetäiendus. Pakkumaks meie klientidele kvaliteetset teenust ning toetamaks advokaate nende töös, on oluline omada laialdasi ja ajakohaseid teadmisi. Otsin pidevalt uusi võimalusi erialaseks- ja loominguliseks enesetäienduseks: näiteks õpin uusi keeli ja osalen erinevate õigusvaldkondade koolitustel.

Akadeemiline taust

  • Edinburghi Ülikool (magistrikraad Rahvusvahelises intellektuaalomandi õiguses)
  • Turība Ülikool (NORDPLUS intensiivkursus “Security and Active Citizenship”)
  • Tallinna Tehnikaülikool (bakalaureusekraad Rahvusvahelises ja Euroopa õiguses, cum laude)