Minust

Olen ühinguõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste tiimi jurist, kus abistan advokaate nende igapäevatöö juures. Tööülesanded koosnevad paljuski korporatiivdokumentide koostamisest, ühingulepingute ja õiguslike küsimuste analüüsimisest.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Kogemuste omandamine ja areng. Olen olnud praktikal erinevates õigusvaldkondades, sealhulgas ühinguõiguse, ühinemiste ja  ülevõtmiste ning  kinnisvara valdkondades. Lisaks olen töötanud juristina notaribüroos, kus mu peamisteks tööülesanneteks oli kinnisvara ja äriühingutega seonduvate tehingudokumentide ja lepingute ettevalmistamine ning klientide nõustamine ja abistamine. Enne Soraineniga liitumist läbisin siin ühinguõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste tiimi juures ka praktika.

Soov õppida. Olen läbinud Soraineni Student Academy programmi ning õppinud vahetusüliõpilasena Sheffieldi Ülikooli õigusteaduskonnas.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit