Karl Kask

Nõunik, vandeadvokaat

Keel

eesti, inglise, vene

Õigusvaldkonnad

Ärivaldkonnad

Riik

Eesti

Minust

Olen vaidluste lahendamise ja ennetamise valdkonna nõunik. Olles praktiseerinud advokaadina alates 1994. aastast, olen osalenud sadade kohtuvaidluste lahendamisel nii tsiviil- kui ka halduskohtus. Olen peamiselt tegelenud vaidluste lahendamisega, mis on seotud ELi õigusega, põhiseadusega, keskkonnaõigusega, ehitus- ja planeerimisõigusega, riigivastutusega, haldusmenetlusega ning äri- ja lepinguõigusega.

Mulle on oluline

Kogenud kohtuvaidleja. Olen Eesti TOP 10 hulka kuuluvas advokaadibüroos seitse aastat juhtinud avaliku õiguse ja halduskohtuvaidluste meeskonda. Minu osalusel on klientidele edukalt lahendatud kohtu- ja kohtuväliseid vaidlusi, mille rahaline maht on kokku üle viiekümne miljoni euro. Üle kolmekümne kohtuvaidluse on seejuures lahenduse saanud Riigikohtus ja üks Euroopa Kohtus. Minu klientide hulka on senise karjääri vältel kuulunud riigiasutused, jäätmekäitlejad, IT-ettevõtjad, kaubandus-, ehitus-, meditsiini- ja tootmisettevõtjad. Samuti olen nõustanud advokaate, advokaadibüroosid ja tervishoiuteenuse osutajaid nende vastu esitatud rahalistes nõuetes.

Toiduainetööstuse nõustaja. Olen teinud pikaajalist ja tulemuslikku koostööd suurte toiduainetööstuse sektori ettevõtjatega, nõustades neid nii kohtuasjades, kui ka paljudes muudes küsimustes, mis puudutavad planeerimist, ehitamist, lepinguid, töötingimusi, tööõnnetusi ning suhtlemist riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega. Olen esindanud Eesti suurimat toiduainetööstust Eesti kohtutes ja Euroopa Kohtus üleliigse laovaru tasu vaidluses, mis kestis kokku seitse aastat ja lõppes sellega, et ükski Eesti ettevõtja ei pidanud riigile laovaru tasu maksma.

Sisejuurdluste läbiviija. Olen nõustanud tuntud rahvusvahelist ehitusettevõtjat sisejuurdluse läbiviimisel ja tema vara vastu toime pandud kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise nõuetes, mis kestis kokku neli aastat ja lõppes Riigikohtus pretsedendi loonud eduka maksuvaidlusega. Samuti olen nõustanud rahvusvahelist toiduainetöösturit sisejuurdluse läbiviimisel traagiliselt lõppenud tööõnnetusega seoses ning esindanud klienti samas küsimuses riigiasutuste poolt algatatud menetlustes.

Avalik esineja. Olen esinenud õiguskantsleri poolt korraldatud Selge Sõnumi Galal ja Äripäeva konverentsidel mitmete ettekannetega, milles on käsitletud EL toetuste taotlemist, ehitust, planeerimist, keskkonnaõigust ja seda puudutavat kohtupraktikat.

Nõuandja noortele. Oma isiklikuks missiooniks ja ühtlasi suurimaks väljakutseks büroos pean karjääri alustanud noorte kohtujuristide viimist oma valdkonna tippu.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur