Minust

Soraineni ühinguõiguse ning ühinemiste ja ülevõtmiste (M&A) õiguse töörühma liikmena abistan kliente peamiselt igapäevastes ühinguõiguse küsimustes ja samuti majanduskuritegudega seotud asjades. Eelkõige nõustan kliente seoses majanduskuritegude ennetamisega. Selleks, et õigusabi oleks võimalikult laiapõhjaline, teen tihedat koostööd meie majanduskuritegude ennetamise ja uurimise töörühmaga, mida toetavad vahetult kohtuadvokaadid.

Mulle on oluline

Igapäevased ühinguõiguse küsimused. Ettevõtte tegevuse nõuetekohane dokumenteerimine on sujuva ja kasumliku äritegevuse alus. Olen aidanud kliente väga erinevates igapäevastes ühinguõiguse küsimustes, sh muutused juhatuses ja omanike ringis ning majandusaasta aruande kinnitamine. Lisaks olen osalenud suuremates kinnisvara- ning ühinemis- ja ülevõtmistehingutes finantseerimise, ettevõtte reorganiseerimise ja aktsionäridevaheliste vaidlustega seotud küsimustes.

Majanduskuritegevuse ennetamine. Majanduskuritegevuse ennetamine on oluline, et hoida ära ettevõtte tegevuse (maine, kasumlikkus, usaldusväärsus) kahjustamist. Oma magistritöös keskendusin peamiselt ettevõtete nõustamisega seotud praktilistele õigusküsimustele. Sellega seoses olen aidanud klientidel rakendada ennetavaid meetmeid (nt ennetavad suunised, uurimiseaegsed andmekaitse küsimused), tagades samal ajal, et kogu ettevõtte dokumentatsiooni hoitakse nõuetekohaselt korras. ning olen olnud seotud väga keeruliste ja tundlike juhtumite lahendamisega.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur
  • Eesti Noorte Advokaatide Ühing