Minust

Olen ühinguõiguse ning ühinemiste ja ülevõtmiste töörühma advokaat. Peamiselt nõustan kliente äriühingu igapäevase juhtimise ja äritegevuse korraldamisega seotud küsimustes, samuti M&A tehingutes, sh juriidilise auditi läbiviimisel ning tehingudokumentide koostamisel.

Mulle on oluline

Vaidluste lahendamise kogemus. Enne ühinguõiguse ning ühinemiste ja ülevõtmiste töörühmaga liitumist olin vaidluste lahendamise tiimi liige, kus ma aitasin tiimi peamiselt tsiviilkohtumenetlustes.


Õpingud Viinis. Õppisin ühe semestri Viini Ülikooli vahetusüliõpilasena, kus keskendusin peamiselt Euroopa Liidu õigusele.

Projektid. Olen aidanud Sorainen Student Academy õppeprogrammi kokku panna ja läbi viia. Samuti olen aidanud koostada Deal Points Study uuringut, mis on piirkonna kõige põhjalikum ühinemiste ja ülevõtmiste turu analüüs.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
  • Viini Ülikool (vahetussemester)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur