fbpx

Maarika Maripuu

Jurist

Keel

eesti, inglise, saksa

Õigusvaldkonnad

Riik

Eesti

Minust

Vaidluste lahendamise ja ennetamise meeskonna juristina toetan kolleege erisuguste vaidluste lahendamise juures. Mul on sügavam huvi majanduskuritegude ja põhiseadusega seonduvate juhtumite vastu.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Mitmekülgne kogemus. Leian, et juristi jaoks on oluline laialdaselt mõista erinevaid õigusvaldkondi, mispärast olen läbinud praktika nii Justiitsministeeriumis kui ka Majandus- ja Kommunikatsiooniminsteeriumis. Praktikate jooksul täiendasin oma teadmisi kriminaalõiguse, Euroopa Liidu ja Eesti teavitaja kaitse regulatsioonide, IT-õiguse ja andmekaitse vallas. Lisaks olen panustanud uute õigusaktide loomesse.

Pidev areng. Otsin alati viise isiklikuks ja erialaseks arenguks. ELSA Tallinna aktiivse liikmena olen osalenud organisatsiooni töös erinevatel tasanditel – lihtliikmest presidendini. ELSA Tallinna töösse panustamine on andnud mulle väärtusliku tiimitöö kogemuse ja projektijuhtimise oskused. Olen osa võtnud mitmest ELSA pakutud rahvusvahelisest kursusest, sealhulgas ka fintech-valdkonnale keskenduvast kursusest. 2020/2021 õppeaastal olin juuratudengite esindaja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogus. Ühtlasi olen lõpetanud Sorainen Student Academy.

Seaduspärasus. Usun tugevalt seaduspärasusse, avalikku korda ja kodanike põhiõiguste kaitsesse. Seepärast olen oma osa andnud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengite harimisse põhiseaduse vallas riigiõiguse õppeassistendina. Pean oluliseks, et valitsused austaksid põhiseadust ning olen seda arvamust meedias avaldanud. Viimati seadsin meedias kahtluse alla COVID-19 pandeemiaga seonduvate piirangute põhiseaduspärasuse.

Kogukonnale tagasi andmine. Tunnen end kõige paremini, kui saan oma kogukonnale midagi tagasi anda. Tänu abipolitseinikuna tegutsemisele on mul kriminaalõiguse vallas hea sisevaade nii riigi kui ka menetlusosaliste poolele. Samuti on mul laialdane vabatahtliku töö kogemus erinevate kultuuri- ja kaitsesektori ürituste juures, mille tulemusena olen erinevaid ärivaldkondi paremini tundma õppinud.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
  • Würzburgi Ülikooli suvekool (Crime and Security in the Digital Age)

Olen liige

  • Euroopa Õigusteaduse Üliõpilaste Liit (ELSA)