Minust

Vaidluste lahendamise ja ennetamise meeskonna juristina toetan kolleege erisuguste vaidluste lahendamise juures, eeskätt põhiseadusega seonduvates, maksejõuetuse ning au ja väärikuse asjades.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Mitmekülgne kogemus. Leian, et juristi jaoks on oluline laialdaselt mõista erinevaid õigusvaldkondi, mispärast olen läbinud praktika nii Justiitsministeeriumis kui ka Majandus- ja Kommunikatsiooniminsteeriumis. Praktikate jooksul täiendasin oma teadmisi kriminaalõiguse, Euroopa Liidu ja Eesti teavitaja kaitse regulatsioonide, IT-õiguse ja andmekaitse vallas. Lisaks olen panustanud uute õigusaktide loomesse.

Pidev areng. Otsin alati viise isiklikuks ja erialaseks arenguks. ELSA Tallinna aktiivse liikmena olen osalenud organisatsiooni töös erinevatel tasanditel – lihtliikmest presidendini. ELSA Tallinna töösse panustamine on andnud mulle väärtusliku tiimitöö kogemuse ja projektijuhtimise oskused. Olen osa võtnud mitmest ELSA pakutud rahvusvahelisest kursusest. 2020/2021 õppeaastal olin juuratudengite esindaja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogus. Ühtlasi olen lõpetanud Sorainen Student Academy.

Noorte toetamine. Olen üks ThinkTanki juhtidest ning tegelen noorte kolleegide ja praktikantidega, samuti olen olnud üks Sorainen Student Academy korraldajatest. Soovin olla oma kolleegide jaoks see, keda mina oma karjääri alguses enda kõrvale ootasin. Lisaks majasisestele tegevustele olen olnud õppeassistent riigiõiguses, tugipunkt tudengiorganisatsioonidega ürituste korraldamisel ning andnud abiturientidele võimaluse end varjutada.

Maailmaparandamine. Minu jaoks on oluline anda oma panus ühiskonna heaolusse. Pean jätkusuutlikkuse teemasid oma südameasjaks ning näen vaeva, et kontorielu rohelisemaks muuta. Lisaks sellele olen olnud aktiivne vabatahtlik, olles osalenud mitme ürituse korraldamises ning aidates abipolitseinikuna korda hoida. Võtan julgelt meedias sõna, kui näen, et midagi vajab üldsuse tähelepanu – olgu see vaktsineerimissund, vaenukõne või agressioonisümboolika keelustamine.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses, omandamisel)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
  • Würzburgi Ülikooli suvekool (Crime and Security in the Digital Age)

Olen liige

  • Euroopa Õigusteaduse Üliõpilaste Liit (ELSA)