Maria Plahhotnikova

Jurist

Keel

eesti, vene, inglise

Õigusvaldkonnad

Ärivaldkonnad

Riik

Eesti

Minust

Abistan juristina ühing- ja tööõiguse tiimide advokaate nende igapäevatöö juures. Igapäevaselt aitan kolleege eeskätt korporatiivdokumentide koostamises, aga ka erinevate tööõiguse küsimuste lahendamises.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Kogemuste jagamine. Usun, et üheskoos oleme targemad. Panustan regulaarselt erinevate artiklite ja ülevaadete kirjutamisse ühingu-, töö-, ja kindlustusõiguse teemadel, et pakkuda ettevõtjatele praktilisi nõuandeid olulistes õigusküsimustes.

Kindlustusõiguse valdkond. Minu eriliseks huvialaks on kindlustusõigus ning tulevikus loodan aidata kliente erinevate kindlustusvaldkonna probleemide lahendamisel. Pean oluliseks klientide informeerimist võimalikest ennetavatest tegevustest enda kaitsmiseks ning nende toetamist kahjujuhtumite lahendamisel.

Tähendusrikas dialoog. Enne Soraineniga liitumist töötasin pea 10 aastat Eesti Politsei- ja Piirivalveametis tõlgina, aidates luua dialooge erinevate osapoolte vahel. Nii on mul suurepärane oskus juhtida ka kõige pingelisemaid läbirääkimisi osapoolte vahel.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (magistrikraad humanitaarteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad humanitaarteaduses)