Mirjam Metsik

Advokaat

Keel

eesti, inglise

Õigusvaldkonnad

Ärivaldkonnad

Riik

Eesti

Minust

Töötan advokaadina finants- ja kindIustusõiguse meeskonnas. Panustan enda õigusalaste teadmistega fintech valdkonnas ja soovin kaasa aidata finantsinnovatsioonile. Oman pikaajalist kogemust ka ühisrahastuse valdkonnas.

Mulle on oluline

Õiguskuulekus ja rahapesu tõkestamine. Olen aktiivselt tegelenud rahapesu tõkestamisega nii erasektoris kui ka riiklikul tasandil, osaledes 2020. a riikliku rahapesu riskihinnangu koostamises fintech töögrupi liikmena. Soovin selles valdkonnas edasi panustada enda teadmistega, et aktiivselt kaasa aidata rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisele Eestis.

Mõlema külje nägemine. Olles töötanud ettevõtte majasisese juristina, oskan erinevatele probleemidele läheneda ettevõtja vaatevinklist ning pakkuda seeläbi õigusnõu, mis arvestab maksimaalsel võimalikul moel ärihuvidega ning mõelda laiapõhjaliselt sellistele lahendustele, mis tooksid kaasa äriliselt suurima kasu, kuid oleksid siiski kooskõlas kehtiva õigusega. Mõistan hästi äri- ja õigusvaldkondade omavahelist suhestumist.

Finantssektori innovatsioon. Oman kogemust laenupõhise ühisrahastuse valdkonnas, kus olen kokku puutunud paljude erinevate õigusvaldkondade ja –teemadega, sh finantsõigusega, äri- ja ühinguõigusega ning võla- ja asjaõiguslike küsimustega. Nii olen andnud enda panuse kinnisvaraga tagatud laenude ühisrahastuse põhimõttel vahendamisega ja ühisrahastusteenuse ülepiirilise pakkumisega seotud õiguslike küsimuste lahendamises erinevates riikides, sealhulgas panustades uutele turgudele laienemisele.

Detailne lähenemine. Minu jaoks on väga oluline pakkuda kliendile abi nii efektiivselt kui võimalik. Tahan alati ülesannetele läheneda personaalselt ning omada seejuures tervikpilti igas asjas, millega tegelen.

Kirg ESG vastu. Olen huvitatud ESG-st ja olen pikalt jälginud selle sektori suundumusi. Soovin aidata kliente ESG nõuete täitmisel ning tõsta ettevõtjate teadlikkust ESG teemadel. Usun, et ESG põhimõtete järgimine on kõigi ettevõtete pikaajaliseks eduks hädavajalik.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur