Minust

Olen advokaat Soraineni Eesti finants- ja kindlustusõiguse tiimis ning toetan tööd oma süvateadmistega finants- ja pangandussektorist. Mitmekülgsed kogemused finantsinstitutsiooni juristi ja Baltikumi regulatiivriskijuhina ning Balti regiooni ühe suurima finantsteenuste osutaja õigusosakonna juhatajana annavad mulle hea arusaama valdkonna ettevõtjate vajadustest ja väljakutsetest.

Mulle on oluline

Finants- ja pangandussektori kogemus. Üle 10 aasta finants- ja pangandussektoris töötanuna olen nõustanud olulisi finantseerimistehinguid, osalenud tehingueelsete ja -järgsete õigusauditite koostamisel ning finantsinstitutsiooni ja panga regulatiivdokumentatsiooni, protsesside ja juhendite väljatöötamisel.

Õiguskuulekus ja rahapesu tõkestamine. Minu üks peamisi huvivaldkondi on finantssektori ettevõtete õiguskuulekuse ja rahapesu tõkestamise tagamine. Omandasin Manchesteri Ülikoolis ICA rahvusvahelise rahapesu tõkestamise sertifikaadi (Advanced Certificate in AML) ning olen osalenud kõigis Balti riikides tegutseva finantsinstitutsiooni õiguskuulekus- ja rahapesu tõkestamise raamistiku väljatöötamisel. 2020 aastal osalen ka National AML Risk Assessment töögrupis FinanceEstonia esindajana.

Piiriülene projektijuhtimine. Olen osalenud Balti riikide piiriülestes õigusprojektides ja -tiimides ning neid ka juhtinud.

Akadeemiline taust

  • Manchesteri Ülikool (ICA International Advanced Certificate in AML)
  • Estonian Business School (MBA)
  • Tartu Ülikool, (bakalaureusekraad õigusteaduses / ametlikult võrdsustatud magistrikraadiga)

 

Olen liige

  • Eesti Advokatuur