Minust

Olen ühinguõiguse ning ühinemiste ja ülevõtmiste töörühma liige 2017. aastast ning keskendun põhiliselt tehingutele ja ühinguõiguslikele küsimustele.

Mulle on oluline

Regionaalne ärijuhtimisstrateegia. Olen aidanud koordineerida, arendada ja viia ellu kliendi regionaalset ärijuhtimisstrateegiat, et klient saaks rakendada kontserni tegevuspõhimõtteid kõigis Balti riikides.

Ühinemis- ja ülevõtmistehingud. Nõustan kliente ühinemis- ja ülevõtmistehingute kõigis faasides, sh juriidilise auditi läbiviimisel, tehingudokumentide koostamisel, tehingu täitmisel ja täitmisjärgsetes küsimustes.

Abi ühingu asutamisel. Aitan kliente Eestis ühingu asutamisega seonduvates küsimustes ning samuti juhtimisstruktuuri muudatuste elluviimisel, erinevate otsuste vormistamisel ja muudes ühinguõiguslikes küsimustes.

Eesti õigusega kooskõla tagamine. Olen analüüsinud ja ühtlustanud välisriigi õiguse alusel koostatud kontserni töölepingudokumente, et viia need vastavusse Eesti õigusega.

Akadeemiline taust

  • Maastricht University, Holland (magistrikraad rahvusvahelises äriõiguses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur