Minust

Olen maksuõiguse töörühma liige. Varasemalt kuulusin ühinguõiguse ning ühinemiste ja ülevõtmiste töörühma, kus aitasin advokaate paljudes õiguslikes küsimustes, nagu ühingu- ja tööõigus ning ühinemisi ja ülevõtmisi puudutavad küsimused. Olen spetsialiseerunud Euroopa Liidu ning rahvusvahelisele õigusele.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta juristi õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Tähelepanuvääriv praktikakogemus. Enne Soraineniga liitumist olin praktikal Swedbankis, kus aitasin privaatpanganduse teemade ja rahvusvaheliste võlanõuetega, sain oma esimese kohtukogemuse ja puutusin kokku likvideerimis- ja pankrotiprotsessidega. Samuti olin praktikal Maxima Eestis, kus mul avanes võimalus aidata väikest õigusmeeskonda suurte hankelepingutega, kahjunõuetega, kriminaaljuhtumitega, kinnisvara ja tööõigust puudutavate teemadega. Enne Sorainenis tööle asumist olin büroos praktikal finants- ja kindlustusõiguse meeskonnas, kus mulle anti vastutusrikkad ülesanded tegeleda mõttekoja “likvideerimise” ja üle-Euroopalise krüptoraha projektiga.

Euroopa Liidu õiguse asjatundja. Olen osalenud mitmes Erasmuse projektis, mis käsitlesid Euroopa Liidu regulatiivorganeid ja õigussuutlikkust. Kirjutasin bakalaureusetöö teemal “Rahvusvaheliste suurettevõtete maksustamine Euroopa Liidus ja kolmandates riikides”.

Soov õppida. Olen Sorainen Student Academy vilistlane, kus võtsin osa ka harjutuskohtust. Bakalaureuseõpingute ajal võtsin osa kindlustusõiguse valikkursustest.

Akadeemiline taust

  • TalTech (magistrikraad õigusteaduses omandamisel)
  • TalTech (bakalaureusekraad õigusteaduses)