Roberta Mark

Jurist

Keel

eesti, inglise, prantsuse

Õigusvaldkonnad

Ärivaldkonnad

Riik

Eesti

Minust

Olen vaidluste lahendamise ja ennetamise töörühma liige. Eelnevalt kuulusin maksuõiguse töörühma, kus juristina abistasin advokaate nii maksuõiguse kui ühinguõiguse küsimustes, lüües võimalusel kaasa ka teistes õigusvaldkondades.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Väljakutsete lembus. Pean vajalikuks pidevalt oma silmaringi laiendada nii õigusalal kui ka muudel köitvatel teemadel. Olen end täiendanud Tallinna Ülikoolis, Prantsuse Instituudis, ELSAs, mainekas Eesti tõlkebüroos, samuti Cambridge’i Ülikoolis, kus läbisin kursuse ”International Politics in the Global Age” („Rahvusvaheline poliitika globaalsel ajastul“). Enne Soraineniga liitumist läbisin büroos kinnisvara- ja ehitusõiguse ning maksuõiguse praktika ning olen Sorainen Student Academy vilistlane. 2019. aastal võtsin osa Eesti harjutuskohtuvõistlusest.

Huvi karistusõiguse vastu. Olen huvitatud ka karistusõigusest, eriti valgekrae kuritegevuse küsimustest. Seepärast võtsin bakalaureuseõpingute ajal osa valikkursustest, mis keskendusid organiseeritud kuritegevusele ja varavastastele süütegudele.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses omandamisel)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
  • Cambridge’i Ülikooli suvekursus (International Politics)

Olen liige

  • ELSA