Roberta Mark

Jurist

Keel

eesti, inglise, prantsuse

Õigusvaldkonnad

Riik

Eesti

Minust

Maksuõiguse valdkonnas töötava juristina abistan advokaate nii maksuõiguse kui ühinguõiguse küsimustes, lüües võimalusel kaasa ka teistes õigusvaldkondades.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Väljakutsete lembus. Pean vajalikuks pidevalt oma silmaringi laiendada nii õigusalal kui ka muudel köitvatel teemadel. Olen end täiendanud Tallinna Ülikoolis, Prantsuse Instituudis, ELSAs, mainekas Eesti tõlkebüroos, samuti Cambridge’i Ülikoolis, kus läbisin kursuse ”International Politics in the Global Age” („Rahvusvaheline poliitika globaalsel ajastul“). Enne Soraineniga liitumist läbisin büroos kinnisvara- ja ehitusõiguse ning maksuõiguse praktika ning olen Sorainen Student Academy vilistlane. 2019. aastal võtsin osa Eesti harjutuskohtuvõistlusest.

Tuttav optsiooniprogrammidega. Lühikese ajaga olen saanud palju kogemust tuletisinstrumentide vallas, sealhulgas erinevate optsioonilepingute (sh fantoomoptsioonilepingu) koostamisel. Minu jaoks on oma teadmiste täiendamine ses vallas põnev, kuna optsiooniprogrammide teema pole Eesti õiguses veel ammendavalt reguleeritud.

Huvi karistusõiguse vastu. Olen huvitatud ka karistusõigusest, eriti valgekrae kuritegevuse küsimustest. Seepärast võtsin bakalaureuseõpingute ajal osa valikkursustest, mis keskendusid organiseeritud kuritegevusele ja varavastastele süütegudele.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
  • Cambridge’i Ülikooli suvekursus (International Politics)

Olen liige

  • ELSA