Tanel Molok

Vandeadvokaat

Keel

eesti, inglise

Õigusvaldkonnad

Ärivaldkonnad

Riik

Eesti

Minust

Olen maksuõiguse töörühma liige ja nõustan kliente eelkõige käibemaksu ja ettevõtte tulumaksu küsimustes, aitan luua võimalikult maksusoodsaid äristruktuure ja vältida liigset maksukoormust. Ühtlasi esindan klientide huve maksu- ja tollivaidlustes.

Mulle on oluline

Piiriülene maksuefektiivsus. ELi, OECD ja rahvusparlamentide maksualgatused tähendavad seda, et üha olulisemaks muutub maksude planeerimine. Maksuriskidega tuleb tegeleda juba varakult, enne kui maksuhaldur ise nendega tegelema hakkab!

Piiriülene ja riigisisene käibemaks. Keeruliste piiriüleste tehingutega seotud käibemaksuküsimused nõuavad valdkonna head tundmist, sest seda reguleerivas ELi käibemaksudirektiivis ja käibemaksuseaduses on väga palju reegleid ja erandeid. Nõustan kliente kõikides käibemaksualastes küsimustes ja aitan korraldada tehinguid nii, et sellega ei kaasneks liigset maksukohustust.

Klientide esindamine kohtus. Esindan kliente kohtus kõikvõimalikes vaidluses maksuhalduriga. Enne Soraineniga liitumist 2013. aastal töötasin 10 aastat peajuristina Maksu- ja Tolliametis, mis on andnud mulle märkimisväärse kogemustepagasi kõikides maksustamist puudutavates küsimustes. Olen esindanud kliente kõikides kohtuastmetes Eestis ja ka eksperdina Euroopa Kohtu istungil.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
  • Amsterdami Ülikool, Holland (magistrikraad rahvusvahelises ja Euroopa Liidu õiguses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur