Meedia ja meelelahutus

Meedia- ja meelelahutussektor muutub pidevalt ja kliendid pöörduvad meile poole, et täita aina täienevaid eeskirju ja määratleda vastutuse piire. Olgu tegemist reklaamireeglite, tele- ja raadiokanalite järelevalve või tarbijakaitsenõuetega – hoiame muutuval õigusmaastikul kindlat kurssi teie eest. Pidevalt muutuvate mängureeglite tundmine on olulisem kui kunagi varem, eriti kui arvestada, kui rangelt reguleeritakse hasartmängude valdkonda või kui kiiresti arenevad uut tüüpi veebihasartmängud, e-sport ja videomängud.

Saame olla abiks

 • tururegulatsiooni küsimused (litsentsid, load, järelevalvemenetlused)
 • andmekaitse ja privaatsus
 • tarkvara õiguskaitse, litsentsimine, arendus ja haldus
 • kaubandustehingud (õiguste üleminek, teenuste osutamine, edasimüüjate ja esindajate tegevus, frantsiisid)
 • müügi, kauplemisvõtete ja turundustegevusega seotud küsimused (sh reklaam ja avalikud suhted)
 • intellektuaalomandi kaitse
 • riiklik ja Euroopa Liidu konkurentsiõigus, sh kaitse ebaausa konkurentsi eest
 • tarbijakaitse
 • ühingu- ja tööõiguse küsimused
 • investeeringud, ühinemised ja ülevõtmised (M&A), ühisettevõtted, ühingud
 • projektirahastus ja kindlustus
 • riigihanked
 • maksu- ja tolliõigus, sotsiaalkindlustusõigus
 • eetikaküsimused ning korruptsioonivastaste nõuete täitmine
 • vaidluste lahendamine ning esindamine kohtu-, vahekohtu- ja haldusmenetlustes

Võta meiega ühendust