Minust

Konkurentsiõiguse ja tururegulatsiooni töörühma liikmena tegelen laia teemade ringiga. Koostan meeleldi erinevaid sektorispetsiifilisi lepinguid ja aitan klientidel hoida nende äri vastavuses kohaliku seadusandlusega. Lisaks sellele oman ma ulatuslikke teadmisi Eesti ja Euroopa Liidu ühinguõigusest ja äriühingu üldjuhtimisest. Usun, et positiivne suhtumine ja mugavustsoonist välja murdmine on võtmeelemendid heaks õiguspraktikuks saamisel.

 

Mulle on oluline

Laialdane kogemus. Tudengiaastate jooksul läbisin ma praktika avalikus ja erasektoris ning seda nii Eestis kui välismaal. Olin praktikant Eesti Justiitsministeeriumis ning ühes äriõigusele keskendunud advokaadibüroos Brüsselis. Varasemalt olin meie ühinguõiguse, ülevõtmiste ja ühinemiste töörühma liige ning aitasin mitmel rahvusvahelisel kliendil oma äri asutamisel Eestis, osaledes terve asutamise protsessi juures ning tegeledes kaasnevate asutamisjärgsete küsimustega.

Haridus. Omandasin magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Õpingute ajal osalesin erinevates õigusalastes täiendusprogrammides Tallinnas, Nikosias ja Viinis. Sellest olenemata leian, et vahetussemester Genti Ülikoolis on kahtlemata minu senise akadeemilise kogemuse tipphetk. Tänu välisõpingutele omandasin ma põhjalikud teadmised Euroopa Liidu, ühingu- ning transpordiõiguses. Lisaks sellele õppisin ma projektijuhtimist ning hollandi ja prantsuse keelt.

Suurelt mõtlemine. Kõige rohkem pakub mulle huvi Euroopa Liidu õigus. Välismaal õppimisest saati hindan ma kõrgelt Euroopa Liidu õiguskorda ning sellega kaasnevaid võimalusi õppida erineva kultuurilise ja sotsiaalse taustaga inimestelt. Ühtlasi olen suur energeetika ja tehnoloogia entusiast. Oma magistritöös keskendusin ma õiguslikele probleemidele, mis kaasnevad personaliseeritud hinnakujunduse kasutuselevõtmisega internetipõhistes kauplemiskohtades. Mind inspireerib, kuidas uued tehnoloogilised lahendused pakuvad väljakutseid kehtivale õigusele, mistõttu proovin ma hoida ennast kursis selle valdkonna uusimate arengusuundadega.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad infotehnoloogiaõiguses)
  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses, cum laude)
  • Genti Ülikool (vahetusüliõpilane)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur