Projektide finantseerimise ning era- ja avaliku sektori partnerlus (PPP)

Iga suur ja julge projekt kätkeb endas ka tõsiseid riske, sel on kaugeleulatuv mõju ja rahalised tagajärjed. Kõiki neid asju tuleb näha ja mõista ning juhtida nendele projekti elluviiva ettevõtte, sponsorite, hankija ja laenuandjate tähelepanu, et igal teemal oleks vastutaja. Projektiks võib olla PPP-mudeliga ehitatav tee või avalik ehitis, või näiteks riikliku arengufondi toetusega rajatud taristu või tootmishoone.

Sponsoritena tahate, et projektiga seotud riskid oleksid hoitud lahus teie muust äritegevusest – me teame seda teemat hästi, kuigi meie piirkonnas valdkond alles areneb.

Laenuandjana tahate teada oma lõpplaenaja riskiprofiili ja tuluvoogu. Saate meid kasutada oma nõuandjate ringis väärtusliku kogenud meeskonnamängijana, kui uued projektid meie turgudele tulevad. Ning kui on tarvis ambitsioonikatele ideedele teed rajada, siis räägime finants- ja tehniliste ekspertidega sama keelt.

Saame olla abiks

  • projektide struktureerimine (sh maksuküsimused)
  • riigihanked
  • projektide rahastamine
  • maakasutus ja planeeringud
  • ehitusõigus
  • kindlustusõigus
  • konkurentsiõigus ja tururegulatsioon
  • dokumentide koostamine ja läbirääkimised kõigis projektirahastamise ja PPP-tehingute etappides

Võta meiega ühendust