Projektide finantseerimise ning era- ja avaliku sektori partnerlus (PPP)

Iga suur ja julge projekt kätkeb endas ka tõsiseid riske, sel on kaugeleulatuv mõju ja rahalised tagajärjed. Kõiki neid asju tuleb näha ja mõista ning juhtida nendele projekti elluviiva ettevõtte, sponsorite, hankija ja laenuandjate tähelepanu, et igal teemal oleks vastutaja. Projektiks võib olla PPP-mudeliga ehitatav tee või avalik ehitis, või näiteks riikliku arengufondi toetusega rajatud taristu või tootmishoone.

Sponsoritena tahate, et projektiga seotud riskid oleksid hoitud lahus teie muust äritegevusest – me teame seda teemat hästi, kuigi meie piirkonnas valdkond alles areneb.

Laenuandjana tahate teada oma lõpplaenaja riskiprofiili ja tuluvoogu. Saate meid kasutada oma nõuandjate ringis väärtusliku kogenud meeskonnamängijana, kui uued projektid meie turgudele tulevad. Ning kui on tarvis ambitsioonikatele ideedele teed rajada, siis räägime finants- ja tehniliste ekspertidega sama keelt.

Saame olla abiks

 • projektide struktureerimine (sh maksuküsimused)
 • riigihanked
 • projektide rahastamine
 • maakasutus ja planeeringud
 • ehitusõigus
 • kindlustusõigus
 • konkurentsiõigus ja tururegulatsioon
 • dokumentide koostamine ja läbirääkimised kõigis projektirahastamise ja PPP-tehingute etappides

Võta meiega ühendust

Kogemus

 • Õigusnõustaja

  SEB Bank

  Nõustasime klienti Palanga ümbersõidu projekti rahastamisel ‒ tegemist oli Leedu esimese avaliku ja erasektori partnerlusega transpordi ja side valdkonnas

  Üle 35,8 miljoni euro
 • Õigusnõustaja

  EBRD

  Nõustasime klienti seoses laenuga Modern-Expo kontsernile tootmisvõimsuse suurendamiseks kahes Valgevene ja Ukraina tehases

  15 miljonit USA dollarit
 • Õigusnõustaja

  NEFCO

  Nõustasime rahvusvahelist finantsinstitutsiooni (mille asutasid viis Põhjala riiki roheinvesteeringuprojektide rahastamiseks) märkimislepingu sõlmimisel BaltCapiga seoses kapitaliinvesteeringuga uude Balti infrastruktuurifondi

 • Õigusnõustaja

  DNB Bank, Nordea Bank, Skandinaviska Enskilda Banken ja Swedbank

  Nõustasime Klaipėda vedelgaasiterminali Höegh LNG hoidla- ja taasgaasistamislaeva (FSRU) ehitamise finantseerimist. FSRU „Independence“ on Leedu riigi üks suurimaid ja edukamaid strateegilisi projekte

  250 miljonit USA dollarit
 • Õigusnõustaja

  EBRD

  Nõustasime klienti seoses laenuga Modus Groupile biogaasitehase ehituseks Valgevenes, mis oli EBRD esimene investeering Valgevene taastuvenergiasektorisse

  15 miljonit USA dollarit
 • Õigusnõustaja

  Maanteeamet

  Nõustasime koos PricewaterhouseCoopersi ja Hogan Lovellsiga mahuka era- ja avaliku sektori partnerluse ettevalmistamist Tallinn-Tartu maantee uue Kose-Mäo lõigu ehitamiseks ja haldamiseks

  173 miljonit eurot
 • Õigusnõustaja

  Eksportfinans

  Nõustasime Norra ekspordikrediidiasutust seoses Norra laevatehasest Saaremaa ja Hiiumaa liinide opereerimiseks tellitud kolme uue Saaremaa Laevakompanii parvlaeva ehituse finantseerimisega

  81 miljonit eurot
 • Õigusnõustaja

  Riia linnavalitsus

  Nõustasime Riia linnavalitsust seoses Põhjakoridori ehitusega seotud õiguslike riskidega