Juuratudengid valisid Soraineni erasektori kõige atraktiivsemaks tööandjaks õigusvaldkonnas, selgub tööandja brändingu agentuuri Instar läbi viidud uuringust. Uuringus osales tänavu üle 6000 vastaja, kellest 2647 olid tudengid.

Aastal 2023 õiguse eriala tudengite jaoks 5 atraktiivseimat tööandjat (264 hulgast) on:

 1. Justiitsministeerium
 2. Prokuratuur
 3. Riigikohus
 4. Advokaadibüroo Sorainen AS
 5. Advokaadibüroo Lextal OÜ

Atraktiivsete Tööandjate Päeval tunnustati atraktiivsemaid tööandjaid üheksas kategoorias. Lisaks tunnustati tudengite sihtrühma atraktiivsemad tööandjad majanduse, infotehnoloogia, tehnika, õiguse, meditsiini ja humanitaarvaldkonnas. Tudengid hindasid sel aastal kokku 264 Eesti organisatsiooni atraktiivsust. Üldarvestuses hinnati Eesti tudengite poolt atraktiivseimaks tööandjaks AS LHV Pank.

Kandideeri Sorainen Student Academy’sse!

Täname tudengeid tunnustuse eest ning kutsume kõiki kandideerima Soraineni tudengiakadeemiasse, mille uus hooaeg algab peagi.

Üle-eestilise töötajate tööootuste ja tööandja maine uuringu vastustest selgus, et 66% vastajaist töötab juba kooli kõrvalt. Sorainenis saavad tudengid advokaadibüroo töö ja elu-oluga tutvuda Sorainen Student Academy’s ja hiljem õpingute kõrvalt töötada meie ThinkTanki tiimis.

atraktiivseim tööandja
Meie inimeste ja töökultuuri spetsialist Laura Kiigemägi ning regionaalne valdkonna juht Kristiina Härms “Atraktiivse tööandja” aumärgisega

Uuringust selgus, et tudengid soovivad töötada osalise ajaga kindla tööandja juures (45% vastajatest pidas seda oluliseks) ning eelistavad töökeskkonnana kodukontorit ja mobiilset kontorit (töötad sealt kust soovid). Sorainenis saavad tudengid töötada õpingute kõrvalt ja ise omale töökoormuse valida. Lisaks on võimalik ise otsustada, kus ja millal tööd tehakse.

Tudeng soovib eelkõige saada tunnustatud spetsialistiks

Uuringus osalenud tudengitest 56% soovib areneda tunnustatud spetsialistiks oma valdkonnas. Sorainenis toetatakse igakülgselt kõigi töötajate, sh töötavate tudengite professionaalset arengut – pakutakse koolitusi; mentorit, kelle kõik uued töötajad omale esimeseks aastaks saavad; ja võimalust õppida oma valdkonna tippudelt nendega igapäevaselt koos töötades.

Milliseid soodustusi tudengid ootavad?

 • Keskmisest kõrgem palk
 • Paindlik tööaeg
 • Tervishoiukulude katmine ja tööandja poolne kindlustus
 • Lisapuhkuse võimalus
 • Võimalus töötada kodus
 • Tulemustasu
 • Sporditegevuse toetus
 • Isiklike tähtpäevade toetus

Kõik loetletud soodustused on Soraineni töötajatel olemas.

Olulisim töökohavalikut mõjutav tegur on organisatsioonipoolne töötajate võrdne ja aus kohtlemine

 47-st tegurist toodi kõige olulisemate töökoha valiku kriteeriumina välja:

 1. Organisatsioon kohtleb töötajaid võrdselt ja ausalt (85% väga oluline)
 2. Organisatsioonis on hea sisekliima (78% väga oluline)
 3. Huvitav ja arendav töö (78% väga oluline)

Tutvu uuringu tulemustega täies mahus siin.