Ärisaladus ja kuidas seda kaitsta

Toimumiskoht: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Toimumisaeg: märts 28, 2019
Ürituse keel: eesti keel

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Soraineniga kutsuvad 28. märtsil kell 10.00-12.30 toimuvale seminarile “Ärisaladus ja kuidas seda kaitsta”.
Seminaril keskendutakse sellele, mis on ärisaladus, räägitakse uue ärisaladuse direktiivi sisust ja kohaldamisest, selgitatakse, kuidas reguleerida ärisaladusega seonduvaid küsimusi töölepingutes ja juhatuse liikme lepingutes ning analüüsitakse, mis on ärisaladus riigihangete kontekstis.

Teemad, millel põhjalikumalt peatutakse:

 • ärisaladuse olemus ning olulisemaid põhimõtteid;
 • peamised nõuded, mida tuleb järgida ärisaladuse hoidmise kohustuse sätestamisel töölepingutes ja juhatuse liikme lepingutes ning nõuete rikkumise võimalikud tagajärjed;
 • parimad viisid ärisaladuse kaitse tagamiseks;
 • ärisaladuse direktiivi olemus, eesmärgid ja kohaldamisala;
 • ärisaladuse direktiivi peamised mõjud ärisaladuse hoidmise kohustuse kehtestamisel;
 • ärisaladus riigihangete kontekstis ning kuidas seda uue riigihangete seaduse alusel märkida;
 • pakkumuste avalikkus.

Koolitajad on Soraineni advokaadid Karin Madisson, Hanna Pahk, Robin Teever ja Kadri Härginen.

 • Karin Madisson partner

 • Kadri Härginen vandeadvokaat

 • Hanna Pahk vandeadvokaat

 • Robin Teever advokaat