Minust

Olen riigikaitse valdkonna juht Eestis ning tegutsen advokaadina ühinguõiguse ning ühinemiste ja ülevõtmiste valdkonnas, kus spetsialiseerun valdavalt ühinemistele ja ülevõtmistele ning era- ja riskikapitalitehingutele. Lisaks on mul rohkelt kogemust klientide nõustamisega kinnisvara ning finants- ja kindlustusküsimustes.

Mulle on oluline

Lai teadmistepagas. Oma igapäevatöös nõustan kliente ühinguõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste vallas. Lisaks sellele saan kinnisvara ja ehituse valdkonda ning finants- ja kindlustussektorit sügavuti tundes meie klientidele erinevates õigusküsimustes terviklikku tuge pakkuda.

Peensusteni läbi mõeldud detailid. Tehingute puhul jälgin kullipilguga kõiki kaasuse aspekte, et need kliendi vajadustele vastaks. Erilist tähelepanu pööran olulise eristamisele ebaolulisest.

Põhjapanevad kaasused. Aastate jooksul olen panustanud mitme märgilise ühinemis- ja ülevõtmistehingu nõustamisse. Neist nii mõnigi on kuulunud kõige keerukamate ja nõudlikemate tehingute sekka. Olen nõustanud kliente Eesti turul suurimate väljumiste juures ning ükssarviku staatuse toonud investeeringute kaasamisel.

Äriühinguõiguse ekspert. Mulle pakuvad väga huvi omanikusuhted ning muud korporatiivstruktuuridega seotud teemad. Olen valmis klientidele toeks olema erinevates äriühinguõiguse küsimustes – sealjuures ka detailsemate teemadega, nagu ühisettevõtete asutamisega. Lisaks olen Äripäeva äriõiguse käsiraamatu kaasautor.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur
  • Euroopa Õigusteaduse Üliõpilaste Liit
  • Eesti Harjutuskohtu Selts