Eesti ettevõtjate teadlikkus konkurentsiõigusest kasvab jõudsalt. See on hea, sest tuleb osata arvestada mitmete ohtudega. Kaubandusettevõtjate jaoks on üks kriitilisemaid aspekte konkurentsi piiravate kokkulepete sõlmimine turustusahela erinevatel tasanditel tegutsevate ettevõtjate vahel.

Aastal 2018 tegi Konkurentsiamet otsuse üheksas järelevalvemenetluses, millest nelja puhul puudutas menetlus konkurentsi kahjustavaid kokkuleppeid. Näiteks 2. mai 2018 otsusega lõpetas Konkurentsiamet menetluse Apollo Holding OÜ (Apollo raamatupoode haldav ettevõte) suhtes. Kuigi menetlus lõpetati seoses konkurentsiolukorra olulise parandamisega, selgub otsusest, et menetluse käigus analüüsitud lepingutest leidis Konkurentsiamet tingimusi, mis ei olnud konkurentsiõigusega kooskõlas. Muu hulgas oli kokku lepitud, millisest hinnast peavad kirjastajad raamatute edasimüümisel lähtuma, ehk piirati kirjastajate iseseisvat majanduslikku käitumist. Suurem teadlikkus konkurentsiõigusest oleks aidanud ettevõtjatel sellise tingimuse kehtestamisest hoiduda.

Lise-Lotte Lääne kirjutatud artikli leiad kaubandus.ee lehelt.