Minust

Töötan juristina vaidluste lahendamise ja ennetamise tiimis, kus toetan advokaate peamiselt siseriiklike ning rahvusvaheliste kohtuvaidlustega seotud küsimustes. Lisaks abistan advokaate ka rahvusvahelistes vahekohtumenetlustes.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Aktiivne meeskonnatöö. Pean tugevas ning sidusas meeskonnas töötamist väga oluliseks. Olen aastaid olnud aktiivne tudengiorganisatsioonides, kus olen õppinud nii efektiivse koostöö tegemist kui ka tiimijuhtimist. Näiteks ELSA Tallinna akadeemiliste tegevuste valdkonna asepresidendina oli minu kanda erinevate õigusteemaliste ürituste korraldamine ning hiljem ELSA Tallinna presidendina vastutasin terve meeskonna juhtimise ja töö koordineerimise eest. Asusin Soraineni praktikale ning seejärel tööle just siinsest meeskonnakultuurist inspireerituna.

Pidev eneseareng. Osalen erinevates õppeprogrammides ja projektides, sest pean oluliseks haarata kinni uutest erialastest arenguvõimalustest, mis aitavad minu teadmiste- ja kogemustepagasit täiendada. Nii 2019. kui ka 2020. aastal olin ma näiteks Eesti põhiseaduslikkuse järelevalvet kajastava artikli kaasautoriks I·CONnect-Clough Center’i väljaandes Global Review of Constitutional Law. Samuti olen lõpetanud Sorainen Student Academy programmi. Veel olen end täiendanud näiteks ELSA mereõiguse teemalises suvekoolis Horvaatias ning Tartu Ülikooli mentorlusprogrammis, kus sain vandeadvokaadi juhendamisel aimu kohtumenetluse telgitagustest ning menetlusdokumentide koostamisest. Lisaks praktiseerisin enne Soraineniga liitumist küberturbega tegelevas ettevõttes, kus minu peamisteks tegevusaladeks olid andmekaitse, korruptsioonivastane võitlus, erinevad rahapesu takistamise meetmed ning vilepuhumise temaatika Eesti seadusandluses.

Euroopa Liidu õigus. Üheks mulle oluliseks õigusvaldkonnaks on kindlasti Euroopa Liidu õigus, mispärast kirjutasin ka oma uurimistöö just Euroopa Liidu siseturul kehtivast ekspordipiirangute keelust ning sellele kohalduvatest erisustest. Samuti olen andnud oma panuse Euroopa Kohtule esitatavate menetlusdokumentide koostamisel.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses, cum laude)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Euroopa Õigusteaduse Üliõpilaste Liit (ELSA)