Töölepingu seadus annab tööandjale ajutise majandusraskuse korral õiguse ühepoolselt ja ajutiselt töötasu vähendada. COVID-19 viirusepuhangu ja eriolukorra tõttu peavad paljud tööandjad hakkama kaaluma töötajate töötasu vähendamist.

Töölepinguseaduse § 37 alusel on tööandjal võimalus ühepoolselt, ilma töötaja nõusolekuta, töötaja töötasu ajutiselt vähendada mõistliku ulatuseni. Vastava õiguse tekkimist tuleb hinnata juhtumipõhiselt ning täidetud peab olema kaks eeldust:

– tööandja jaoks peab olema tekkinud olukord, kus ta ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd; ja

– kui töötasu maksmine on tööandjale ebamõistlikult koormav.

Esimene eeldus tähendab seda, et tööandja ei saa töötaja töötasu vähendada oma ettevõtlusriski maandamiseks, mis sõltub tööandja enda poolt mõjutatavatest majanduslikest asjaoludest. Tööandja jaoks ei ole olukord ettenägematu siis kui ta töölepingu sõlmimisel teadis ette, et teatud ajal aastas töömaht oluliselt väheneb tulenevalt tema ärispetsiifikast. Sarnane regulatsioon on ette nähtud ka teiste lepinguliste kohustuste täitmisega raskustesse sattumisel kohaldatava võlaõigusseaduse vääramatu jõu definitsiooniga. Tegemist on asjaoluga, mida võlgnik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Kahtlemata on eriolukord üks selliseid olukordi.

Mida tuleb arvesse võtta, kui kriisi tõttu tuleb hakata töötajate palka vähendama, selgitavad lähemalt meie partner Karin Madisson ja jurist Häli Sokk.

Loe lähemalt.