Vaatamata väikeaktsionäride kaitset puudutavale avalikule diskussioonile, kohtupraktika arengule ja käimasolevale ühinguõiguse reformile, on selge, et seadusega kõiki ärisuhteid lahendada ei saa. Olukorrad on enamasti erinevad ja nõuavad individuaalseid lahendusi. Riskantne on investeerida, ilma et oleks kokku lepitud äri arendamise, juhtimise ja kasumi jagamise põhimõtetes ning fikseeritud, mis saab siis, kui koostöö enam ei suju.

Hea koostöö aluseks on ühesugune arusaam eesmärgist ning selleni jõudmise viisidest. Tulevikus tekkivate võimalike probleemide ennetamise või lahendamise võimaluste läbi arutamine koostöö algfaasis võimaldab pooltel mõistlikult hinnata kaasnevaid riske ning võtta tarvitusele abinõusid, et oma õigusi kaitsta. Läbimõeldud aktsionäride leping on parim abinõu nii vaidluste ennetamiseks kui ka nende mõistlikuks lahendamiseks.

Aktsionäride leping võimaldab äriühingu juhtimise ja majandamise põhimõtetes kokku leppida just nii, nagu see on konkreetse ettevõtte puhul vajalik. Samuti võimaldab leping sätestada poolte õigused ja kohustused osas, milles seadus vaikib, soovitakse seadusest kõrvale kalduda või seadusest tulenevaid õigusi ja kohustusi detailsemalt selgitada, sh tagada äriühingu enda huvide kaitse. Näiteks ei näe seadus ette, et aktsionäril on kohustus hoida äriühingu ärisaladusi konfidentsiaalsena või kohustus hoiduda äriühinguga konkureerimisest ega äriühingule selgesõnalist õigust keelduda teabe andmisest konkurendist aktsionärile. Kõiges saab kokku leppida nii, et kaitstud on nii aktsionäride kui ka äriühingu huvid.

Loe Piret Jesse kirjutatud artiklit Äripäevast