Keskkonnaamet on asunud raieid erametsas peatama, kui tuvastab lindude pesitsuse häirimise ja pesade hävitamise. Seni kehtis keeld vaid RMK metsades, kuid nüüd on Keskkonnaamet võtnud suuna kehtestada üle-eestiline kevadine raiete lauskeeld. Meie partner Allar Jõks ja vandeadvokaat Britta Retel kirjutasid Eesti Päevalehes raiekeelu põrkumistest õigusega.

Rangeimad nõuded Euroopa Liidus

Looduskaitsjate ja keskkonnaametnike ühispingutuse tulemusena rakendatakse Eesti metsades pesitsevate lindude kaitseks rangemaid nõudeid kui teistes liikmesriikides. 13 aastat kehtinud looduskaitseseadus keelab looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtliku hävitamise ja kahjustamise või pesade kõrvaldamise ning tahtliku häirimise, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

Seadust on tõlgendatud nii, et raiete lauskeeldu keskkonnaametnikud kehtestada ei või ning igal konkreetsel juhul tuleb kaaluda, milliseid tingimusi lindude kaitseks seada. Samuti pole metsatööde tegemist kunagi võrdsustatud lindude tahtliku hävitamisega, nagu seda nüüd üritatakse näidata. Taoline lähenemine on olnud kooskõlas Euroopa Liidu linnudirektiiviga, kust meie looduskaitseseadusesse on vastavad nõuded üle võetud.

Miks ei ole raiete lauskeelu kehtestamine teaduslikult ega õiguslikult piisavalt põhjendatud – loe Eesti Päevalehest.