Uue valitsuse moodustamise stardipauguks on peaministri tagasiastumine, millega loetaks kogu valitsus tagasi astunuks. Seejärel määrab riigipea peaministrikandidaadi, kes peab saama riigikogult volitused valitsuse moodustamiseks. Volituste saamisel peab peaministrikandidaat esitama valitsuse koosseisu presidendile ametisse nimetamiseks.

Valitsuse remondi korral toimub peaministri ettepanekul ministri(te) väljavahetamine. Kuivõrd valitsuse koosseisus muudatuste tegemine ei ole eelduslikult keeruline ega olulise mõjuga, siis põhiseadus seda ka põhjalikult ei reguleeri.

Põhiseaduse 30-aastase ajaloo jooksul näeme esimest korda, kuidas uut valitsust luuakse korras, mis on ettenähtud ministrite vahetamiseks.

Mida arvab tekkinud olukorrast Soraineni partner, vandeadvokaat Allar Jõks, saad lugeda Eesti Päevalehes ilmunud arvamusartiklist.