Marcus Niin

Vandeadvokaat

Keel

eesti, inglise, saksa

Õigusvaldkonnad

Ärivaldkonnad

Riik

Eesti

Minust

Vaidluste lahendamise ja ennetamise meeskonna liikmena toetan ma tiimi erinevate tsiviilõiguslike vaidluste ning vahekohtumenetluste lahendamisel.

Mulle on oluline

Kohtusüsteemi detailne tundmine. Enne Soraineniga liitumist töötasin Eesti Riigikohtus ja Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumis. Seeläbi olen olnud arvukate tsiviilõiguslike vaidluste lahendamise juures ja toetanud nende edukat lahendamist. Mul on õnnestunud töötada tihedalt koos kohtunike ja õigusteadlastega, kelle arvamused ja seisukohad kujundavad Eesti õigusmaastikku.

Laiahaardelised teadmised tsiviilõiguse küsimustes. Mul on märkimisväärne kogemus tsiviilkohtumenetluste ja erinevate tsiviilõiguslike vaidluste lahendamisega, sh võla-, lepingu- ja pankrotiõiguse ning perekonna- ja pärimisõiguse vaidluste lahendamises. Riigikohtus töötamise ajal tuli mul muuhulgas ka hinnata ja analüüsida Eesti tsiviilkohtunike ning kohtusüsteemi üleseid väljakutseid ja leida neile lahendused.

Tulevaste advokaatide toetamine. Usun, et inimene õpib kogu elu ning täiendan end pidevalt rahvusvahelistel koolitustel ja kursustel. Palju olen õppinud just ise õpetades. Olen Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas tudengeid juhendanud alates 2017. aastast, mil alustasin rahvusvahelise eraõiguse õpetamisega. Praeguseks õpetan ülikoolis peamiselt võlaõiguse üldosa ja lepinguõigust, kuid olen andnud seminare ka õiguslikus analüüsis ja argumentatsioonis ning juhendanud tudengeid maineka rahvusvahelise vahekohtumenetluse Willem C. Vis harjutuskohtuvõistlustel.

Sisukad argumendid. Minu õiguslike vaidluste lahendamisele eelnes pikaajaline väitlemise karjäär. Alates põhikoolist tegelesin ma aktiivselt väitlemisega ning osalesin edukalt mitmetel võistlustel. Oma väitluskarjääri lõpetasin ma Euroopa ülikoolide meistrivõistlusel osalemisega. Minu väitlushuvi kasvas ülikoolis üle õiguslike vaidluste lahendamisele, mistõttu valisin karjääri kohtuvaidluste valdkonnas. Ülikooli ajal osalesin ma maailma suurimal rahvusvahelisel harjutuskohtuvõistlusel Philip C. Jessup ning hiljem ka mainekal rahvusvahelise vahekohtumenetluse Willem C. Vis harjutuskohtuvõistlusel. Pärast ülikooli olen omandatud argumentatsioonioskustele leidnud korduvalt rakendust tööalases keskkonnas.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses, cum laude)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts
  • Eesti Euroopa Õigustudengite Organisatsioon
  • Eesti Advokatuur